I mitten av oktober valdes Kerstin Nilsson till ny ordförande för Läkaresällskapet. Vid årsskiftet ska hon efterträda den nuvarande ordföranden Peter Friberg på ett mandat som räcker två år.

Kerstin Nilsson är universitetslektor och docent i obstetrik och gynekologi vid Örebro universitet, och samtidigt överläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. I grunden är hon kliniker, men de senaste åren har hon arbetat mycket med uppbyggnaden av det nya läkarprogrammet i Örebro, där hon ansvarar för frågor om professionell utveckling.

De senaste två åren har Kerstin Nilsson varit vice ordförande i Läkaresällskapet. I första hand står hon för kontinuitet, säger hon till Läkartidningen:

– Jag är mer övertygad än någonsin om behovet av en stark och obunden professionell organisation. Fortbildning är också en nyckelfråga för sjukvården.

Medicinska riksstämman dras sedan flera år med sjunkande besökssiffror. Kerstin Nilsson står helt bakom de radikala förändringar som gjorts till årets stämma: flytt från Älvsjö till Stockholm Waterfront, kortad tid från tre till två dagar, Läkarförbundet och Läkartidningen som nya huvudpartner och så vidare.

– Jag hoppas det blir en nystart för riksstämman, säger hon. Det är oerhört väsentligt att det finns ett vetenskapligt möte där man samlas över specialitetsgränserna. Om riksstämman läggs ner, sitter vi alla där i vår nischade värld.

På ett område vill Kerstin Nilsson att Läkaresällskapet ska engagera sig mer: ojämlikheter i vården.

– Vi ser att alla inte får samma tillgång till sjukvård, säger hon. Det finns socioekonomiska ojämlikheter i hälso- och sjukvården. Där vill jag att vi gör mer.

Kerstin Nilsson tycker att Läkaruppropet för en bättre sjukvård, som nu samlat över 9 000 namnunderskrifter, startat en viktig debatt. Men hon har inte själv skrivit på:

– Nej, jag är inte färdig med mitt personliga ställningstagande. Det är en komplex och mångfasetterad fråga, och det finns ingen »quick fix«. Vi ska delta i debatten, och som ordförande vill jag stå fri att föra diskussionen i öppen anda.

Till ny vice ordförande i Läkaresällskapet valdes Stefan Lindgren, professor i medicin vid Lunds universitet och överläkare vid Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus. Han har nyligen utrett läkarutbildningen – i mars i år överlämnade han betänkandet till regeringen.