De tre Nobelpristagarna Randy Schekman, James Rothman och Thomas Südhof har studerat olika delar av den så kallade vesikeltrafiken, ett centralt system för transporter inom cellen och till cellytan. Molekylerna transporteras i små paket som liknar bubblor, vesikler.

Tidigare visste man inte hur dessa transporter regleras, förklarar Juleen Zierath, professor i klinisk integrativ fysiologi och ordförande i Nobelkommittén:

– Hur är det möjligt att rätt substanser kan levereras till rätt ställe i rätt tid? Årets tre Nobelpristagare har löst det mysteriet, och klarlagt hur cellen organiserar sina transporter.

De tre forskarna har närmat sig problemet på olika sätt. Randy Schekman började med att studera jästceller, och lyckades identifiera gener som kodar för proteiner som styr vesikeltrafiken. James Rothman upptäckte ett proteinkomplex som gör att vesiklarna binder vid rätt ställe och smälter ihop med sina målmembran. Och Thomas Südhof upptäckte hur signaler från kalciumjoner får vesiklerna att öppna sig i precis rätt tid.

När allt det här fungerar som det ska fungerar transporterna som i en stad med väl fungerande infrastruktur, säger Jan-Inge Henter, professor i klinisk barnonkologi och ledamot av Nobelförsamlingen:

– Vesikeltransporterna kan liknas vid ett trafikledningssystem för cellerna. Fungerar inte trafikledningen blir det kaos.

Forskningen om vesikeltransporten har ännu inte lett fram till några nya läkemedel. Däremot har den ökat kunskaperna om olika sjukdomar. Nobelförsamlingen räknar upp några typer av sjukdomar som kan uppstå på grund av störningar i vesikeltransporten: Metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes, sådana som rör immunsystemet, där t ex cytokintransporter berörs, samt sådana som uppstår på grund av mutationer i gener som kodar för något av de proteiner som ingår i transportsystemen. 

Ett exempel på en metabol sjukdom är typ 2-diabetes, där störningar ses både i frisättningen av insulin från betacellerna i bukspottkörteln och i den insulinberoende transporten av vesikler som innehåller glukostransportörer i skelettmuskel och fettvävnad. Den sistnämnda delen tas upp mer i detalj av Nobelkommitténs ordförande Juleen Zierath och medförfattare i en artikel om insulinresistens i skelettmuskeln som publicerades i Läkartidningens Tema Diabetes typ 2 i nr 45/2010

Kunskap om vesikelsystemet används i dag kliniskt för diagnostik, berättar Jan-Inge Henter. Det handlar om barn som har störningar i immunförsvaret, som gör att inflammationen inte går tillbaka när en virusinfektion är över.

– Barn med hyperinflammation har ofta ett dåligt fungerande vesikelsy­stem, säger han. Analyser av detta hjälper oss att hitta rätt behandling. 

Läs även Kommentar:
Nobelpristagarna har utforskat komplicerat transportsystem