Vid två tillfällen, den 11 respektive 18 juni i år, låg journalsystemet TakeCare nere i 6-7 timmar. Problemen drabbade alla anslutna vårdgivare. Initialt var det även svårt att komma åt läskopian av journalen.

Landstingets analys av händelserna är nu klar, och enligt slutrapporten började problemen med att en server startade om utan förvarning. Vid det andra tillfället, och troligen även vid det första, var orsaken ett programfel.

Tidigare samma månad, den 3 juni, hade sjukvården i Stockholm drabbats av ett annat allvarligt IT-haveri, då en brandvägg på Karolinska universitetssjukhuset kraschade med resultatet att nätet låg nere under 3,5 timmar. Under tiden förekom kraftiga störningar i journalsystemet och i andra IT-system på sjukhuset.

Chefläkarna vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus, Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, SLSO, Aleris Heathcare samt region Gotland har gemensamt lex Maria-anmält de tre driftsstoppen. Enligt chefläkarna medförde alla tre stor risk för allvarliga vårdskador, även om man inte fått några rapporter om att några allvarliga incidenter ska ha inträffat. Däremot fick ett mindre antal planerade operationer och öppenvårdsbesök ställas in. Efter stoppet den 11 juni gick det även åt mycket arbete till att manuellt återinföra labbsvar i systemet.

Efter avbrotten krävde Läkarförbundet omedelbara åtgärder för att motverka fler haverier. Enligt landstingets slutrapport har ett åtgärdsprogram nu tagits fram för att säkerställa driftsäkerhet och kontinuitet i verksamheterna vid eventuella framtida avbrott. Man har samtidigt ökat driftsbudgeten för TakeCare med 10 miljoner kronor.