Stora mängder forskning visar att homosexualitet i sig inte innebär några hälsorisker. Däremot medför stigmatisering, diskriminering och trakasserier allvarliga hälsokonsekvenser för homo- och bisexuella, konstaterar WMA i ett uttalande antaget vid generalförsamlingens möte i Fortaleza, Brasilien.

I uttalandet uppmanar WMA läkare att alltid utgå från relevanta symtom i ICD-10 när man klassificerar psykiska och somatiska sjukdomar, oberoende av sexuell läggning. Den behandling man tillhandahåller ska utgå från internationellt erkänd vetenskap.

Att med olika metoder försöka »bota« homosexualitet är enligt WMA ett brott mot mänskliga rättigheter och oetiskt för läkare att medverka i. Psykiatriska och psykologiska behandlingar får inte fokusera på själva homosexualiteten, utan på de konflikter som uppstår med religiösa, sociala och internaliserade normer och fördomar.

Att WMA valt att anta uttalandet ser Läkarförbundets ordförande Marie Wedin som en stor framgång.

– Det pågår processer i ett 50-tal länder mot att öka graden av kriminalisering av homosexualitet. Då är det väldigt viktigt att WMA har en resolution som säger att det inte är en sjukdom utan något normalt och naturligt.

Under debatten i generalförsamlingen argumenterade många länders delegationer mot resolutionen, bland annat med argumentet att det inte är en medicinsk utan en moralisk fråga. I omröstningen var det dock bara Ryssland, Vatikanstaten och Ghana som röstade mot uttalandet.