Förhandlingen, som är planerad till en dag, inleddes måndagen den 25 november vid Uppsala tingsrätt. Tre anhöriga till en döende 58-årig man som vårdades på Akademiska sjukhuset 2007 har stämt Landstinget i Uppsala län, med stöd av stiftelsen Centrum för rättvisa.  De anhöriga anser att Akademiska sjukhuset har brutit mot sekretesslagen och kräver 125 000 kronor vardera i skadestånd. Domen ska meddelas 18 december.

Den cancersjuke mannen figurerade i tv-serien »Sjukhuset« utan de anhörigas vetskap eller tillstånd. Enligt Upsala Nya Tidning, som talat med mannens dotter, såg hon av en slump sin pappa på tv en månad efter hans bortgång i september 2007. Han var mycket illa däran och hade andnöd. I klippet visades även sjukvårdspersonal som talar om mannens allvarliga tillstånd. Hans ansikte syntes aldrig i bild, men de anhöriga kände igen både hans röst och hans kläder. Varken dottern eller någon annan nära anhörig visste om att mannen hade blivit filmad. De säger sig även vara säkra på att mannen aldrig själv skulle ha accepterat att bli filmad.

Landstinget i Uppsala län tillbakavisar anklagelserna. »Landstinget anser det angeläget att tillgodose det stora allmänintresset av insyn i vårdverksamheten samtidigt som patienternas integritet inte får trädas för när«, står det att läsa i svaromålet. Enligt landstinget har varken mannen eller de anhöriga utsatts för någon allvarlig kränkning. På Akademiska sjukhusets webbplats kommenterar biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson och landstingets chefsjurist Jens Larsson skadeståndsprocessen. Där skriver de att »bilden har gjorts suddig för att avidentifiera patienten. Igenkänning är endast möjlig för en familjemedlem eller annan närstående person.« Därför menar de att de inte har behövt be om något tillstånd. 

Serien »Sjukhuset«, som visats på TV3, har gjorts av produktionsbolaget Titan Television AB. I april 2007 ingick landstinget och produktionsbolaget ett avtal där Titan Television tilläts filma på sjukhuset innan de fått patienternas samtycke – med syfte att senare visa det filmade materialet på tv. I avtalet stod att landstinget skulle få se och godkänna avsnitten innan de sändes. Varje avsnitt sågs av cirka 350 000 personer. Serien har fått flera anmälningar mot sig. I mars 2011 konstaterade Justitieombudsmannen (JO) att Akademiska sjukhuset bröt mot lagen när filmbolaget släpptes in på akutmottagningen. Socialstyrelsen har också riktat kritik mot landstinget och avtalet med Titan Television AB.

Tidigare artiklar om »Sjukhuset«:
När sjukvård blir tv-underhållning
Oetiskt angrepp på tv-serien »Sjukhuset«
Efterlyses: Konstruktiv debatt om sjukhus-tv