När Björn Bragée, specialist i anestesi och intensivvård samt smärtlindring, för några år sedan själv vårdades inneliggande för cancer slog han larm om sjukhusets dåliga städning som en risk för patientsäkerheten. Klagomålet fick stor medial spridning och så småningom debatterades sjukhushygien i riksdagen. För fyra år sedan skapade han Facebook-sidan »Arga doktorn«, ett forum där missnöjda patienter kan skriva om sina upplevelser av vården. »Arga doktorn« blev så småningom också titeln på en tv-serie som gått i SVT1 under hösten.

– Idén var att följa en patient som är missnöjd med den vård hon får och som har gått den vanliga tjänstevägen och inte lyckats få rättelse. Att följa en sådan patient och med enkla medel få vården att fungera. SVT:s ledning nappade på konceptet att skildra vården utifrån ett enskilt patientöde.

Björn Bragée säger att han i sin profession som smärtläkaren själv mött många patienter som haft svåra upplevelser inom vården. Han menar att en smärtläkare ofta kan vara ett sista halmstrå för patienterna.

– Man blir inkallad när det inte har fungerat bra inom organspecialiteterna, man har kört fast.

I sex avsnitt av »Arga doktorn« har nu Björn Bragée tagit sig an besvikna patienter för att genom granskande journalistik komma fram till vilken vård de har rätt till. Han säger att även om det varit viktigt och nödvändigt med hans läkarkunskaper i programmet så har han inte varit tv-patienternas läkare, utan snarare en expertjournalist.

– Jag har inte föreslagit diagnoser eller behandlingar. Jag har bara försökt få det att fungera som jag tycker att rimlig vård ska fungera. Jag är inte intresserad av vilka diagnoser patienterna får utan av att de möter någon som ger dem en diagnos.

Björn Bragée trodde inte att det skulle vara så svårt:

– Man tar en flicka som inte får rehabilitering trots förlamning efter hjärnskada … då trodde jag att det skulle var ganska lätt att prata med vården och politikerna om det etiska i att hon får inflytande över sin egen vård. Men det visade sig att jag hade helt fel. Det var ett otroligt motstånd!

Björn Brageé blev förvånad över vad han mötte.

– Ja, synnerligen. Och jag skämdes inför mina journalistkollegor.

När Björn Bragée resonerade med kolleger inför programmet var det många som undrade om han inte var rädd för att dra till sig »vårdhaverister« eller hur han skulle orka med alla »krångelpatienter«.

– För det första är det en von oben-attityd att kalla patienter för vårdhaverister, för i nästan alla fall som vi har undersökt så är det vården som har havererat.

Björn Bragée tycker att attityden vittnar om en onaturlig skräck för patienter som har berättigade anspråk och säger att han själv antagligen mött hundratals patienter som andra skulle beskriva som vårdhaverister.

– Jag har jobbat med patienter med krångel i 30–40 år och jag tycker inte att det är ett bekymmer.

Kolleger och goda vänner undrade också om han inte var orolig för vad andra kolleger skulle säga.

– Jag fick höra det så många gånger så till slut blev jag lite pirrig, säger Björn Bragée och fortsätter:

– Men jag har inte gjort det här programmet för kollegernas skull. Det här är ett samhälleligt public service-uppdrag och jag har gjort det för patienterna.

Björn Bragée säger att han genom sitt arbete med tv-serien har lärt sig att det är otroligt svårt att vara patient när det går snett i vården.

– Jag är lite mer ödmjuk inför mina egna »shortcomings«, det får jag nog säga. Jag tycker att det har varit mycket intressant att så på djupet få sätta sig in i hur det är att vara patient och bli så motarbetad.

Björn Bragée säger att hans egen klinik får många remisser som de inte har möjlighet att ta emot av olika skäl.

– Nu förstår jag hur det är där i andra änden på ett ännu djupare sätt.

Men han påpekar också att den nytta han själv haft av sitt medverkande är en bagatellartad konsekvens i jämförelse.

– Det viktiga är att jag har låtit tittarna se att det finns möjligheter i svensk vård. Det har gått bra för alla sex patienterna i programmet. Jag har kunnat visa vad patientmakt på riktigt är.

Men det har också kommit kritik mot programmet, bland annat i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 24 september 2013. Under vinjetten skrev Carina Hellström, specialist i psykiatri, bland annat att programmen ofta avslutas »med att den stackars patienten till slut får landa i extraordinära tv-förmåner och på helt andra villkor än vad som gäller för alla andra ökenvandrare i den svenska välfärden«.

Men enligt Björn Bragée har det kommit hundratals patientvittnesmål på Facebook-sidan »Arga doktorn« om att de har blivit bemötta på ett annat, bättre sätt efter programmen.

– Så jag tror att vi har gjort en viktig insats.

Och han menar också att det har varit SVT:s ambition att skilda samhällsfenomen utifrån enskilda personers öden, något han tycker fungerat.

– I det enskilda fallet speglar man något som är generellt om det inte är väldigt udda.

Björn Bragée berättar också att han har fått mängder av reaktioner i form av e-post, brev och Facebook-inlägg från förtvivlade patienter.

– Det här är patienter som saknar makt, som är negligerade av vården. Utslängda, ensamma som redan har prövat gängse vägar.

Björn Bragée säger också att han efter programmen har fått fantastiskt gensvar från kolleger.

– Och jag har blivit uppringd av hur många kolleger, fackligt engagerade och höjdare i vården som helst.

Men Björn Bragée säger att han enbart fått individuella reaktioner från läkare. Han är besviken på uteblivna reaktioner från Läkaresällskapet, Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting.

– Jag blir betryckt av att man inte tar chansen att reagera publikt utan bara individuellt.

Björn Bragée hade trott att programmen skulle väcka debatt om sakförhållanden i vården och hade hoppats på en diskussion bland läkar- och sjukvårdsorganisationerna om patienters verkliga rättigheter och  om lösningar på sjukvårdens tillkortakommanden.

– Vi talar ryggmärgsmässigt om resurser, och i andra hand om politiker, när det inte fungerar som det ska i vården. Hur vore det om vi också diskuterade hur professionen kan göra?

 

Läs även:

TV har gjort mig till en bättre doktor

Riktiga läkare på TV

Hon vet vad patienterna undrar över efter läkarbesöket