1942. Kriget skakar Europa. I Skåne funderar elva professorer på hur de ska kunna dela med sig och få del av den me­dicinska utvecklingen trots de bistra förhållanden som råder. De vänder sig till Läkaresällskapet med en skrivelse. Där står det bland annat att »den medicinska vetenskapens uppdelning i ett stort antal discipliner väsentligen hade främjat forskning och läkarskicklighet, men att den samtidigt lett till en isolering av de enskilda disciplinernas utövare«.

Under våren skissar professorerna och Läkaresällskapet fram en plan med syfte att göra ett tvärvetenskapligt kunskapsutbyte möjligt. Resultatet blir en medicinsk riksstämma. Basen är de olika sektionerna inom Läkaresällskapets årssammanträden.

 1943 samlas 600 läkare på Chinabiografen i Stockholm under en långhelg. Den årliga träffen växer snabbt i anseende och storlek och är för många kliniker det viktigaste forumet för fortbildning. Men under flera år är stämman ganska spretig rent logistiskt. Besökarna är tvungna att springa kors och tvärs mellan olika föreläsningslokaler. Något kirurgen Oscar Schuberth inte alls gillar. Han har en vision om att samla allt under samma tak. 1962 blir han chef för stämman. Samma år flyttas den huvudsakliga mötesplatsen från Chinabiografen till ABF-huset. Besöksantalet är uppe i drygt 2 000 och sväller år för år i och med att läkarkåren växer. 

Tio år senare är det dags att flytta till Älvsjömässan (i dag Stockholmsmässan). Där blir Oscar Schuberths vision äntligen verklighet: allt samlas på samma plats. Det är också då som läkaren Stephan Rössner, i dag professor emeritus och överläkare på övervikts­enheten vid Karolinska institutet, stiger in i historien som Schuberths biträdande. Han beskriver sin chef som en plikttrogen, korrekt och hårt arbetande man som aldrig gick upp i talarstolen utan en exakt formulerad manuskriptlapp.

– Om jag fick ett uppdrag, som att skriva ett brev om någon rätt trivial fråga, var jag tvungen att skicka det till hans sekreterare som skickade det vidare till Oscar som rättade brevet och skickade tillbaka det till mig som fick skriva om det och posta det. Det tog ju två veckor att skriva ett brev, suckar Stephan Rössner som sedan dess varit både presschef och chef för stämman.

När Stephan Rössner blev pressansvarig i slutet av 70-talet var inställningen till medierna mycket negativ.

– Då var journalisterna något som katten släpat in. Att umgås med dem var under läkares värdighet. Det var embargo på nyheter och journalister behandlades allmänt taskigt. Jag tror att jag var den som lyckades ändra på det.

Han bjöd in journalistkåren på macka och öl inför varje riksstämma för att tipsa om intressanta saker att skriva om. Det ledde, enligt Rössner, till att medicinska framgångar och sjukvårdsfrågor fick ett större genomslag. Samtidigt växte kritiken. Stämman ansågs vara för kommersiell och oseriös. Läkaren och författaren P C Jersild – som även deltar på årets riksstämma – har skrivit om sina erfarenheter från 70-talet: »De flesta läkarna besökte stämman för att träffa varandra och för att julhandla på NK. Det gick en chartrad buss mellan mässhallarna och NK«.

Utställningen »Medicin« fick också kritik. Läkemedelsföretagen lockade med gåvor och i pressen kallades stämman för en läkarnas Kiviks marknad.

– Då var det en given mötesplats för läkare och industri, i dag kan ju inte läkare träffa industrin längre, säger Stephan Rössner som tycker att kritiken var obefogad.

– Vi fick mest gem och pennor.

1991 blir invärtesmedicinaren Stephan Rössner den förs­ta icke-kirurgen på chefsposten. Han skulle leda stämman genom dess guldålder. Då var den en kassako för Läkaresällskapet, som kunde finansiera i stort sett hela sin övriga verksamhet med pengarna som drogs in under de tre dagarna. Alla läkare verkade vara där, liksom landets ledande hälso- och sjukvårdspolitiker. Stämmans allmänna öppningsmöte blev ett sätt för Läkaresällskapet att profilera vårdfrågor. Som mest var det nästan 30 000 besök. För läkarna var det prestigefullt att hålla föredrag, ett slags kollegialt erkännande, även om de inte fick ett öre betalt. I medierna skojades det om att det gällde att inte bli sjuk i slutet av november – för då var ju hela läkarkåren i Älvsjö. Något Läkaresällskapet enligt Stephan Rössner lyckades argumentera emot genom att hävda att det skulle vara desto farligare för patienterna att komma till en doktor som inte varit på stämman och därför var dåligt utbildad.

Till riksstämmans middagar bjöds toppolitiker och tjänstemän in. På menyn stod rätterna på ena sidan och kalorierna som de innehöll på den andra. Stämmans chef hade till uppgift att lyfta stämningen runt bordet. En gång bjöd Stephan Rössner, som själv spelat vetenskapsteater, in en skådespelare som låtsades vara en fransk kongressgeneral men pratade obegriplig franska och kysste alla damer han kom åt på både handen och andra kroppsdelar.

I dag är 90-talets glansdagar historia. Antalet deltagare har minskat successivt. I år har riksstämman stöpts om och Läkarförbundet har gått in som partner. Stephan Rössner kommer som vanligt att vara på plats, denna gång som föreläsare och scenvärd.

Kommer stämman överleva sin 70-årsdag?

– Ingen aning. Det är inget snack om att det ligger viss desperation i luften, men ingen blir gladare än jag om den överlever.

Medicinska riksstämman 70 år – från Chinabiografen till Stockholm Waterfront

1943 Efter ett initiativ från Skånska läkare ordnas den första medicinska riksstämman i slutet av november på Chinabiografen i Stockholm. Cirka 600 läkare deltar.

1961 Det stora gemensamma mötet flyttas från Chinabiografen till ABF-huset, dit också sektionernas årsmöten – som tidigare varit utspridda på olika lokaler – samlas.

1962 Kirurgen Oscar Schuberth tar formellt över ansvaret för riksstämman, men har i praktiken inblandad under många år. Han beskrivs som en hårt arbetande och plikttrogen man och sitter kvar på posten till 1973.

1972 ABF-huset överges. Alla riksstämmans aktiviteter samlas under ett och samma tak på Älvsjömässan i Stockholm (i dag Stockholmsmässan).

1974 Göran Lundh tar över som stämmans chef och sitter på posten i tio år.

1978 Allt fler kritiska röster höjs mot stämman under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Kritikerna hävdar att den förflackats och kommersialiserats och medierna beskriver den som en Kiviks marknad.

1982 Ett samar bete inleds med dåvarande Medicinska forskningsrådet.

1985 Olle Westerborn tar över som chef, en post han har till 1990.

1991 Invärtesmedicinaren Stephan Rössner blir chef för stämman, han är den förste icke-kirurgen som blir det och sitter kvar till 1996.

1990 Stämman får 28 600 besök. Rekord! Tempot ökas på föreläsningarna – ingen fick längre hålla fyra timmar långa symposier.

1997 Thomas Ihre tar över som chef och stannar i tre år.      

1998 Riksstämman byter stad – från Stockholm (där den varit i 55 år) till Göteborg där den hålls på Svenska Mässan. Ett beslut tas på Läkaresällskapets fullmäktigemöte om att mässan ska pendla mellan Stockholm och »annan ort«.

2001 Gunilla Bolinder blir den första kvinnan som basar över stämman, hon sitter på posten i sex år.

2002 Stämman hålls i Göteborg och lockar 21 800 besök. De kommande åren faller besökssiffrorna snabbt.

2007 Nils Conradi tar över som stämmans chef, han stannar till 2012.

2009 Stämman hålls i Stockholm och får 10 300 besök.

2010 Läkaresällskapet ordnar för första gången stämman tillsammans med Svensk sjuksköters­keförening men besökssiffrorna fortsätter ändå att minska. Knappt 9 300 personer kommer till stämman, som hålls i Göteborg för sista gången.

2012 Stämman får 6 000 besök, drygt en fjärdedel färre än föregående år. För första gången får Läkaresällskapets medlemmar inte gå in gratis. Liksom år 2011 går stämman med förlust.

2013 Stämman bantas till två dagar i stället för tre, flyttar från Älvsjö in till centrala Stockholm och Waterfront Congress Centre. Stämmans innehåll och målgrupp stramas åt och riktar sig bara till läkarkåren. Läkarförbundet går in som partner till Läkaresällskapet. Catarina Almqvist Malmros tar över som chef. 

Källor: Svenska Läkaresällskapet, Stephan Rössner, Eva Kenne. Göran Lundhs bok »Svenska Läkaresällskapets riksstämma 1943–1993«.