Integritet var temat för Etikdagen i Stockholm som arrangerades av Läkaresällskapet och Läkarförbundet den 8 november. En av programpunkterna rörde sociala medier.

Mats G Hansson, Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet, kallade sociala medier och internetbaserade patientforum för en del av den nya patientmakten. Där kan patienter enkelt utbyta erfarenheter, få större insyn och gå samman. Men han ifrågasatte samtidigt om det verkligen kommer att leda till en förändring på sikt.

Det är kuratorn Sara Natt och Dag däremot övertygad av. Hon har skrivit boken »Den bloggande patienten« där hon intervjuat patientbloggare som Lotta Gray och Kristian Gidlund. Under sin föreläsning hävdade hon att patienter som bloggar (i alla fall de med välbesökta bloggar) får mer uppmärksamhet och därför – kanske – även bättre vård.

– Kristian Gidlund fick självklart mer uppmärksamhet. Och mer uppmärksamhet ger en bättre möjlighet till bra vård.

Själv är hon positiv till patientbloggar och tror att de kan vara till nytta även för läkare.

– Att läsa en blogg tar kanske en timme och då får jag lika mycket information om en patient som det skulle kräva 20 patientbesök för annars. 

Flera läkare i publiken var dock skeptiska till om läkare verkligen ska lägga tid på att läsa patienters bloggar. 

Etikdagen i kortform

»En snårig djungel av lagar, förordningar och föreskrifter« 
Juristen Ulrika Sandén om sekretesslagstiftningen inom vården.

»Ingen läkare är specialist på min egen integritet. Det är bara jag som är det«
DN:s ledarskribent Hanne Kjöller apropå sammanhållna patientjournaler

»Sjukvården är ett etiskt projekt – inte ett ekonomiskt«
Rurik Löfmark om New Public Management.

Återkommande fråga: Har du spärrat din journal?
Ledarskribenten Hanne Kjöller har redan gjort det och juristen Ulrika Sandén funderade på att göra det.