Först i början på december kommer vårens SK-kurser att kunna sökas, och besked om antagning kommer efter den 6 januari. Förseningen beror på att Socialstyrelsen inte hunnit ställa samman den nya kurskatalogen, sedan man vid årsskiftet övertog ansvaret för SK-kurserna från nu nedlagda Ipuls AB. Detta efter att regeringen blivit varse att uppdraget till Ipuls stred mot lagen om offentlig upphandling (LoU).

– Det har kommit väldigt många kursförslag. Vi jobbar så svetten lackar med att skriva avtal med kursgivarna, säger Mari Forslund, enhetschef på Socialstyrelsen.

Enligt henne var det ett tag osäkert om det över huvud taget skulle gå att ordna SK-kurser under 2014, eftersom en LoU-upphandling tar runt 11 månader. Lösningen blev att bara teckna överenskommelser med statliga kursgivare, vilket inte görs enligt LoU.

– Det var precis innan sommaren som vi beslutade att det gick att lösa. Vi ville inte skicka ut en förfrågan före augusti eftersom vi ville att folk skulle vara på plats, och sedan fick vi ge dem en rimlig tid att inkomma med förslag, säger Mari Forslund.

Förseningen innebär att ST-läkare kan tvingas att tacka nej till en kurs de blivit erbjuden, säger Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre läkares förening.

– Det finns en risk att man inte kan kliva ur det kliniska schemat, som oftast läggs flera månader i förväg.

Störst problem blir det för kurser som går i början av 2014, där Emma Spak befarar att vissa kurser, trots att de kanske är väldigt eftertraktade, nu kan komma att stå med tomma platser.

– De kurser som legat i januari och februari försöker vi senarelägga så att man lättare ska kunna få ledigt för att komma. Men det kan finnas en sådan risk, vilket vi inte kan annat än beklaga, säger Mari Forslund, som lovar att höstens kurser ska gå att söka i god tid.

Inför 2015 planerar Socialstyrelsen att genomföra en upphandling, så att även kurser i privat regi kan erbjudas.