Hur har du förberett dig?
– Jag har gjort som jag alltid gör i de här lägena: packat ner det viktigaste – ett lätt bagage – och försökt skapa mig en överblick över situationen utifrån den knapphändiga informationen som finns. Sedan har jag försökt samla ihop mig och förstås fått avboka allt annat för att kunna åka.

 Vad är det första du kommer att göra när du landat i Manila?
Den primära uppgiften är att ta sig till de värst drabbade områdena. Det är svårt eftersom flygplatsen i det värst drabbade området är förstörd, vägarna är förstörda och det är brist på drivmedel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett Herculesplan som vi förhoppningsvis kan åka med till Tacloban. Annars flyger vi till Cebu som blivit ett slags »hub« för katastrofmedicinteamen. Då får vi flyga vidare därifrån med helikopter.

 Hur många läkare är ni som åker?
– Globalt sett är det ett femtiotal personer. Från Sverige tror jag vi är fyra eller fem läkare från Läkare utan gränser.

Hur beskriver akutteamen som är på plats i Cebu situationen?
– Ingen har egentligen varit inne i det värst drabbade området så informationen är väldigt knapphändig. Man får försöka bilda sig en uppfattning utifrån tidigare liknande katastrofer i stället.

Du har sagt att det viktigaste är att få igång den primära sjukvården. Varför det?
– Sjukvården har blivit jämnad med marken, men kvinnor försätter föda barn och ungarna får lunginflammation som de alltid fått. 

Hur länge stannar du?
– Jag vet inte. Jag har en stor konferens som jag ska gå på i början på december. Jag hoppas hinna hem till den, men vi får se hur det blir. Allt beror på hur stort behovet är på Filippinerna. Jag stannar kvar så länge jag behövs där.

Läkare utan gränser på Filippinerna

Akutteam från Läkare utan gränser finns redan på plats i landets nästs största stad Cebu, som drabbats hårt av tyfonen Haiyan. Teamet förstärks nu med cirka 30 personer, förutom medicinsk personal även logistiker och psykologer. Organisationen skickar även 200 ton medicinska förnödenheter. 

Johan von Schreeb – katastrofdoktorn

Johan von Schreeb leder till vardags Kunskapscentrum för internationell katastrofmedicin på Karolinska institutet och arbetar också som kirurg med bröstcancerpatienter på Sabbatsbergs sjukhus. Han var med och startade den svenska delen av Läkare utan gränser 1993 och disputerade 2007 på en avhandling om kartläggning och behovsbedömningar av katastrofområden i låg- och medelinkomstländer. Han har även skrivit boken »Katastrofdoktorn: berättelser från fältet« som kom ut i år.