Totalt rör det sig om 350 000 kronor i år och ett troligt tillskott på över 2 miljoner nästa år för att slutföra de fyra projekten som sedan ska redovisas årsskiftet 2014/2015.

Regeringens beslut innebär en riktningsändring, enligt Läkarförbundet. Tidigare har liknande uppdrag främst gått till landstingen.

– Vi har efterlyst detta länge och ser det som en inbjudan att vara med och vidareutveckla vårdens struktur. Vi tycker att vi har mycket att komma med, säger Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet.

Det största bidraget (200 000 kronor i år och en dryg miljon nästa år) går till ett projekt om ST-tjänstgöring i privat vård och vårdval. »När en allt större del av sjukvården nu flyttar ut från sjukhusen till öppenvården och övergår till att bedrivas i privat form, antingen som vårdval eller i andra driftsformer, uppstår ett behov av att hitta lösningar för att säkra specialisttjänstgöringen«, skriver Läkarförbundet i sin ansökan.

För att se hur det fungerar i dag och vilka tankar och idéer som finns inför framtiden ska förbundet göra en kartläggning av ST-tjänstgöring i den privata vården.
– Hur löser man kompetensförsörjningen för läkare när vårdval införs? Vi tror att det är möjligt att hitta lösningar och ska försöka göra det, säger Svante Pettersson.

Hur har vårdvalet påverkat ST-tjänstgöringen hittills?

– Det har inte riktigt blivit skarpt läge ännu, men nu börjar en ny fas framför allt i Stockholm där utvecklingen nu på allvar börjar beröra den vård som hittills legat samlad på sjukhusen.

Svante Petterssons bild är att det finns stora regionala skillnader. I Stockholm finns det inskrivet som ett krav i avtalen att de privata verksamheterna ska medverka. Så ser det inte ut överallt. Svårigheter med att lösa ST-tjänstgöringen har ibland lyfts fram som ett skäl att inte införa vårdval. Ett exempel är kirurgin i Östergötland.

– Där är det problem. Det finns inte inskrivet i avtal och det har hämmat utvecklingen.

Läkarförbundet ska börja med sin kartläggning i primärvården, där vårdvalet har funnits längst, och hoppas kunna presentera resultaten i början av 2014. Tanken är att både lyfta fram goda exempel och varna för fallgropar.

Vad finns det för fallgropar?

– I och med vårdvalen har det blivit tydligt att det utbildningsuppdraget måste prissättas.  Läggs det ut i olika driftsformer så måste det vara väldigt tydligt hur producenterna ersätts, säger Svante Pettersson.

De andra projekten som Läkarförbundet fått anslag för

1. Idékonferenser mellan Läkarförbundet och regioner/landsting

En konferens i Stockholm är redan planerad 16 januari 2014. Syftet är att diskutera möjligheter och problem när det gäller vårdvalet i specialiserad vård. Nu får Läkarförbundet pengar av regeringen (50 000 kronor under 2013 och 350 000 kronor under 2014) för att utföra ytterligare två konferenser på andra håll i landet. Var det blir är ännu inte bestämt.

2. Stimulera näringspolitiska åtgärder för etablering av småskaliga vårdföretag

Läkarförbundet vill att en del av de privata verksamheterna ska vara småskaliga, läkarledda verksamheter. I dag kan inte antalet företag på den nationella taxan öka och snittåldern inom den befintliga kåren är över 60 år. Läkarförbundet vill samarbeta med landstingen för att ta fram stimulansmedel som kan gör att fler läkare vågar starta privata vårdföretag. Bidraget från regeringen för detta ligger på 50 000 kronor i år och 350 000 kronor nästa år.

3. Lyfta fram positiva erfarenheter från verksamheter som drivs i vårdval

Enligt Läkarförbundet finns en negativ attityd till vårdval inom många landsting samtidigt som kunskapen om vilka förutsättningar som vårdvalet ger relativt dålig. Något som Läkarförbundet vill ändra på genom att lyfta fram goda exempel. Bidraget från regeringen ligger på 50 000 kronor i år och 350 000 kronor år 2014.