Hur långt har ni kommit med planerna?

– Vi har funderat en tid och är nu i uppstartandet. 

 Varför vill ni starta en tankesmedja?

– Läkaruppropet var ett sätt att konstatera att vi är många som är oroade över dagens situation inom sjukvården. Det blev väldigt mycket fokus på vad som var fel. Nu vill vi lyfta frågan till hur sjukvården kan förbättras. 

 Vad ska den göra?

– Det vi tycker är viktigast är egentligen att man påbörjar en diskussion om en förändring av sjukvården och att professionen är delaktig.

 Vilka ska vara med?

Det är viktigt att vi skapar en bred grupp där både professionen och expertis, i form av statsvetare och ekonomer, ingår. Tänkbart är också att en mediestrateg ska ingå som kan bidra till att kommande idéer får genomslag bland politiker och allmänhet. Tankesmedjans främsta syfte är inte att utgöra ett demokratiskt organ där samtliga organisationer finns representerade, utan att samla en grupp av kompetenta, drivande individer som kan generera idéer man sedan får besluta om i demokratiska processer. 

 Läkarförbundet då – gör de inte tillräckligt för att lyfta vårdfrågorna?

Vi formulerade Läkaruppropet därför att vi upplevde det som att läkare som profession inte hade uttalat sig gemensamt om dagens sjukvårdssituation. Läkarförbundet driver olika fackliga frågor men har inte tydligt formulerat oro kring det rådande sjukvårdssystemet. 

 Vilka frågor tycker du att läkarkåren borde tycka till om?

– Vi bör uttala oss om de konsekvenser som dagens sjukvårdssystem innebär för patienten. När ekonomin är överordnad skapas ett system där patientens behov åsidosätts. Det tar sig olika uttryck i olika verksamheter men det gemensamma är ett system där en alltför stor del av patienterna inte passar in i de förenklade produktionsmallar som styr. 

 Vill ni samarbeta med Läkarförbundet?

– En tankesmedja kan inte vara en helt oberoende grej, tycker jag. Professionen har redan sina representanter och det finns redan etablerade organisationer. Vi hoppas att Läkarförbundet och Läkaresällskapet vill vara delaktiga.

 Hur ska tankesmedjan finansieras?

– Det vet vi inte, men vi hoppas att de etablerade organisationerna – som Läkarförbundet – vill hjälpa oss.

 Vad blir nästa steg?

–  Jag och Lollo (Lollo Makdessi, som startade Läkaruppropet tillsammans med Märit Halmin, red anm) har kallat till ett möte i slutet av november. Till mötet har vi bjudit in personer från professionen och forskarvärlden och även en mediestrateg. Vi hoppas på en förutsättningslös diskussion om hur vi ska arbeta vidare med målet att så småningom upprätta en tankesmedja. 

Läs även: 

Marie Wedin om tankesmedjan