Sveriges yngre läkares förening, Sylf, lämnade in en motion till Läkarförbundets senaste fullmäktigemöte om att förbundet borde starta en tankesmedja. Men då sa förbundet nej.

Nu kommer ett nytt initiativ till en tankesmedja. Hur ser du på det?

– Det är ingen dum idé. Men vi har redan en mängd tankesmedjor och det är bättre att vi använder dem. Det är framför allt i våra yrkesföreningar som politiken formas. Sedan tre år tillbaka har vi också vår sjukvårdspolitiska arbetsgrupp där vi ska fundera på frågor som hur primärvården ska kunna stärkas och hur vårdgarantin ska kunna utvecklas.

Läkaruppropet tycker att Läkarförbundet inte uttalat sig tillräckligt tydligt när det gäller de negativa konsekvenserna av dagens sjukvårdssystem. Hur reagerar du på det?

– Jag tycker att det är precis det vi gör. Men vi vill göra det på ett strukturerat sätt och har tagit tag i fråga efter fråga. Det är fullmäktige som i första hand avgör vad vi ska syssla med, men vi har också arbetsgrupper som tar tag i frågor som kommer upp ad hoc – som den sjukvårdspolitiska arbetsgruppen och yrkesföreningarna.

 Kan Läkarförbundet tänka sig att stötta tankesmedjan om den blir av?

– Eftersom vi hade motionen uppe på fullmäktige och avslog den då, så kan vi inte förbinda oss åt ett annat håll. Vi vill jobba med de tankesmedjor som vi har och tycker att vi har de kanaler som krävs. Tycker de här tjejerna att vi sysslar med fel saker i Läkarförbundet så får de gärna engagera sig här. 

Läs även:
Läkaruppropet vill bilda tankesmedja