Kampanjen »Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025« syftar till att få till stånd ett politiskt beslut 2015 om att Sverige ska vara rökfritt 2025. Då ska mindre än två procent av befolkningen röka, att jämföra med 22 procent i dag. Når man målet kommer tobaken inte längre att vara ett dominerande folkhälsoproblem.

Tidigare måldatum för ett minskat tobaksbruk har missats grovt, och därför krävs enligt kampanjen nu en plan där Sverige implementerar strategierna i WHO:s tobakskonvention. Det handlar bland annat om höjda tobaksskatter, rökförbud, licensiering av butiker, neutrala cigarettpaket och reglering av tobaksreklam.

Flera andra länder har antagit liknande slutdatum. Irland och Nya Zeeland satsar på 2025, medan Finland har satt upp 2040 som det år landet ska bli rökfritt.

En rad organisationer, däribland Läkarförbundet och Läkaresällskapet, står bakom kampanjen, som leds av tankesmedjan Tobaksfakta.