För första gången offentliggör Sveriges Kommuner och landsting, SKL, statistik över graden av överbeläggningar och utlokaliseringar uppdelat på enskilda sjukhus. Siffrorna, som gäller september, visar att det finns stora skillnader mellan sjukhusen. Sämst till ligger Skellefteå lasarett, Hallands sjukhus, Halmstad, Södertälje sjukhus, Kungälvs sjukhus och sjukhuset i Arvika. Alla dessa sjukhus har i snitt över sju – i Arvikas fall nästan tio – överbeläggningar eller utlokaliseringar per 100 vårdplatser.

Bäst bland akutsjukhusen är Södersjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus och Västerviks sjukhus, som alla tre har mindre än en halv överbeläggning eller utlokalisering per 100 vårdplatser i genomsnitt.

Enligt SKL kan siffrorna inte jämföras med varandra rakt av, eftersom sjukhusen skiljer sig i fråga om storlek, specialiseringsgrad samt hur man redovisar överbeläggningar och utlokaliseringar. I en kommentar säger man samtidigt att låga siffror oftast återspeglar ett intensivt arbete med att förbättra patientsäkerhet och arbetsmiljö.

I november i fjol började landets sjukhus att varje morgon kl. 06.00 rapportera antalet överbeläggningar och utlokaliseringar till SKL. Utifrån dessa data redovisar SKL sedan i mars varje månad överbeläggningsstastistik på landstingsnivå.