Med mitokondriebyte skulle vissa allvarliga ärftliga sjukdomar kunna hindras från att föras över från mor till barn. I en ny rapport anser Statens medicinsk-etiska råd dock att man inte i nuläget bör lätta på förbudet mot genterapi på könsceller eller befruktade ägg för att tillåta mitokondriebyte. Skälet är att det råder för stor osäkerhet om riskerna. I ställningstagandet har man vägt in att det finns andra möjligheter att få barn utan anlag för mitokondriella sjukdomar.

En majoritet i Smer anser dock att tekniken i sig kan vara godtagbar om det kan ske på ett säkert sätt.