Vid årskiftet startar den nya Folkhälsomyndigheten sin verksamhet. Myndigheten, som kommer att vara baserad i Solna och Östersund, ersätter Smittskysddinstitutet och Statens folkhälsoinstitut, och tar över uppgifterna som de har haft. Den får även ansvar för Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan samt miljö- och folkhälsorapporteringen.

Läkartidningen har skrivit om planerna på att slå samman myndigheterna. Då beskrevs förslaget som det tredje steget i regeringens ambition att förändra myndighetsstrukturen inom vård och omsorg. Smittskyddsinstitutets chef Johan Carlson, som även kommer att bli generaldirektör för den nya myndigheten, har tidigare sagt att han tycker att sammanslagningen är en bra idé. I sitt remissyttrande skrev SMI att den nya myndigheten  har »goda möjligheter att höja kvaliteten på de statliga insatserna inom området och bedriva ett brett folkhälsoarbete riktat mot alla relevanta samhällsektorer«.

Folkhälsomyndigheten ska ta ett helhetsgrepp på folkhälsoområdet. En huvuduppgift blir att identifiera viktiga folkhälsofrågor. Myndigheten ska analysera och följa befolkningens hälsa och de bakomliggande orsakerna, utvärdera insatser för att främja folkhälsa, förebygga sjukdomar och stödja smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser.