Nio AT-studierektorer i Västra Götalandsregionen menar i ett brev till Utbildningsdepartementet att utredaren Stefan Lindgren inte uppfyllt den del i direktivet som handlar om hur AT skulle kunna bevaras och kvalitetssäkras.

Bland annat anser man att det saknas en kartläggning av kvaliteten hos AT i dag.

– I utredningen påstås att kvaliteten på AT varierar i landet. Man ställer sig frågan hur, och enligt vilka kriterier är det utrett? säger Caterina Finizia, AT-chef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

En kompletterande utredning bör förutom en sådan kartläggning enligt studierektorerna också innehålla en analys av vilka ekonomiska och rekryteringsmässiga konsekvenser ett avskaffande av AT skulle få.

Kristofer Wennerström, AT-studierektor för primärvården Fyrbodal, menar att det finns en stor enighet om att AT är ett bra system att slussa ut doktorer från universitetsorterna.

– Det är en oro man bär att det här ska innebära stora förändringar. AT ger en naturlig återväxt. Man kommer ut på en arbetsplats, bygger ett nätverk, och ibland stannar man kvar och gör ST.

Caterina Finizia ser valet av experter i utredningen som symtomatiskt för den brist på ett bredare AT-perspektiv som kännetecknat utredningen.

– I expertgruppen fanns ingen representant för AT-sidan.

Läs även:
Förvåning och besvikelse över utebliven remiss