Den Medicinska riksstämman lockar allt färre deltagare, förra året var det bara 6 000 besök på de tre dagarna. 

Varför har intresset minskat?

— Det beror på flera saker. Det är svårare att få ledigt eftersom klinikerna inte har råd med produktionsbortfall samtidigt som ett flertal av sektionerna har sina egna möten. Då väljer många att gå på de sektionsspecifika mötena i stället. En annan orsak kan vara att riksstämman tidigare har varit ett möte med mycket sponsring genom läkemedelsindustrin. När den sponsringen har minskat, har nog färre åkt dit.

Varför behövs stämman?

– Utmaningarna som hälso- och sjukvården står inför är så stora att en enskild specialitetsgrupp inte ensam kan ta sig an dem. Vi läkare behöver träffas för att diskutera gemensamma mål och lära av varandra.

I år fyller stämman 70 år. Hur länge överlever den?

– Jag och många med mig är övertygade om att mötet behövs. Men det är inte säkert att det ska vara precis som det var för 10–20 år sedan. Vi behöver ett annat sorts möte. Och det är det vi försöker skapa.

Hur då?

– Vi har gjort en omfattande omvärldsanalys inför årets stämma. Vi har lyssnat väldigt mycket på sektionerna, medlemmarna, läkarna och verksamhetscheferna för att höra vilken typ av möte man önskar.

Vad vill de ha?

– En plattform för att diskutera övergripande frågor som baseras på Svenska läkaresällskapets kärnvärden etik, utbildning och forskning över specialitetsgränserna.  Sedan ska det vara väldigt tydligt vilken nytta jag som läkare har av att prioritera två dagar för mötet.

Varför ska man gå?

– För patientens bästa. Det är ingen som vill gå till en läkare som inte är uppdaterad. Vi har en fin läkarutbildning och bra specialistutbildningar men när man är färdig specialist är det brist på möjligheter till fortbildning. Man ska kanske arbeta i 40 år som specialist och vill uppdatera sig – och det ska också synas att man gör det.

Hur kommer det att synas för årets deltagare?

– Vi har för första gången infört ett certifierat deltagande. Alla som går på stämman får ett personligt intyg där det står vilka programpunkter som de varit med på. Det kan man dels använda i utvecklingssamtalet eller lönesamtalet, dels om man vill fortsätta utbilda sig och skapa sig en fortbildningsportfölj.

Årets stämma är den förs­ta som du leder. Varför tackade du ja till att bli generalsekreterare?

– Jag har alltid varit intresserad av att föra ut min kunskap till patienter, kollegor och allmänhet. Fortbildning är viktigt och jag bidrar gärna med mina egna erfarenheter.

I år har ni flyttat från Stockholmsmässan i Älvsjö till Stockholm Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Varför då?

– Eftersom det blivit färre deltagare så är lokalerna i Älvsjö inte längre ändamåls­enliga. Förra året kom det ungefär 2 000 personer per dag och för den mängden deltagare passar Stockholm Waterfront Congress Centre bra. Det är också därför vi bytt datum, det var helt enkelt då lokalerna var lediga.

Och så har det blivit två dagar i stället för tre …

– Det är en annan ändring som vi gjort efter omvärlds­analysen, eftersom det är lättare att få ledigt två dagar än tre.

Har årets stämma ett tema?

– Vi har valt att fokusera på den genomgripande förändringen av stämman. Men ett tema skulle kunna vara fortbildning över specialitetsgränserna, det certifierade deltagandet och att vi har ett nytt partnerskap med Läkarförbundet och Läkartidningen.

Ni har sagt att ni vill försöka locka yngre läkare. Hur har ni gjort det?

– På torsdagen har vi ett helt program för ST-läkare som Framtidens specialistläkare ordnat och på fredagen har vi »Kandidatdagen« där läkarstudenterna har ett fint program. Sedan har vi workshops som handlar om klinisk forskning, examensjobb och vidareutbildning.

Vilka programpunkter ser du själv fram emot mest?

– Otto Cars kommer prata om vem som ska få antibiotika om fem år, vilket är en mycket viktig fråga. En annan intressant programpunkt för mig som barnläkare handlar om sjuka barns övergång till vuxenlivet. I dag överlever fler och fler barn svåra sjukdomar vilket ger oss en ny population patienter i vuxenvården. Sedan ser jag fram emot föreläsningen om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, det basala i upptäckterna och medicins­ka/kliniska implikationer. 

Vad vill du att deltagarna ska ta med sig från stämman?

– Jag hoppas att man känner att man fått nya kliniska kunskaper, fått komma till tals i debatter och tar med sig tankar som man kan ha nytta av i sin vardag: i kontakten med patienterna, i sin roll i organisationen och i sin möjlighet att påverka sin arbetssituation. Sedan förstås att man fått träffa nya och gamla kollegor och känner sig inspirerad.

Blir det fler stämmor?

– Ja, absolut. Vi har redan bokat Stockholm Waterfront vecka 49 nästa år.

Catarina Almqvist Malmros

Bor: Nacka.

Familj: Man och tre barn (9, 14 och 17 år).

Akademisk titel: Professor i klinisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet.

Klinisk titel: Överläkare i pediatrik vid Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm.

Bakgrund: Född 1966 i Uppsala, läkarexamen vid Karolinska Institutet 1993, disputerade 2002, gjorde sin post-doc vid Woolcock Institute of Medical Research i Sydney, Australien 2004–2007. ST-tjänstgöring i pediatrik på Astrid Lindgrens barnsjukhus, färdig barnläkare 2008, docent i pediatrik 2009 och professor 2013. Har även varit väldigt aktiv i Barnläkarföreningen samt vetenskaplig sekreterare och ansvarig för pediatriksektionens program ­
på Medicinska riksstämman.

Aktuell: Sedan 1 januari 2013 generalsekreterare och ordförande för Svenska Läkaresällskapets delegation för Medicinska riksstämman som äger rum på Stockholm Waterfront Congress Centre 5–6 december.

Senast lästa bok: »Freedom« av Jonathan Franzen.

Oanad talang: Paddlar mycket havskajak på sommaren och åker långa turer långfärdsskridskor under vinterhalvåret.

Träffade en patient senast: I torsdags. Har mottagning 1–2 dagar i veckan och driver en stor klinisk tvillingstudie.

Viktigaste hälsofrågan: Kvinnors och barns hälsa. Preventiva åtgärder relaterat till graviditet och förlossning.

Viktigaste läkarfrågan: Fortbildning.

Minnen från tidigare riksstämmor: Katarina Le Blancs föreläsning förra året. Hon berättade om stamcellsforskning för kliniska sjukdomar på ett väldigt pedagogiskt vis.