Vinnare och nominerade till Årets artikel i Läkartidningen 2013

Kategori Kommentar

Vinnare:
Hahn Robert
Natriumklorid är en olämplig infusionsvätska. Läkartidningen 46/2012

Nominerade var också:
Aspenberg Per
Lokal kortisoninjektion vid tennisarmbåge är en döbelnsmedicin. Metaanalys visar kortsiktig nytta, men skadlig inverkan på längre sikt. Läkartidningen 48/2012

Fredholm Bertil B
Nobelpris till detaljstudier av G-proteinkopplade receptorer. Årets Nobelpris i kemi ger viktig kunskap – men praktisk tillämpning kan dröja. Läkartidningen 49-50/2012

Kategori Originalstudie/Fallbeskrivning
Vinnare:
Chabok Abbas, Smedh Kenneth
Ingen nytta av antibiotika vid akut okomplicerad divertikulit . Randomiserad behandlingsstudie ifrågasätter gammal dogm. Läkartidningen 17–18/2013

Nominerade var också:
Boman Kurt, Svedberg Jan
Man ska lyssna på patienten – Ovanlig grund till hjärtsvikt upptäcktes efter 40 år. Läkartidningen 29–31/2013

Rosenkvist Carl Johan, Brudin Lars, Jörgensen Esben
Hemangiom kan behandlas effektivt med propranolol. Lovande resultat och få biverkningar, visar genomgång från Kalmar. Läkartidningen 19-20/2013

Kategori Översikt
Vinnare:
Serlachius Eva, Thulin Ulrika, Andersson Gerhard, Vigerland Sarah, Ivarsson Tord
Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få. Läkartidningen 43-44/2012

Nominerade var också:
Lindberg Magnus, Meding Birgitta, Stenberg Berndt, Svensson Åke
Handeksem – en folksjukdom som påverkar livskvalitet och arbetsförmåga. Önskvärt med tidigare behandling och bättre uppföljning 2013. Läkartidningen 4/2013

Nilsson Lennart, von Segebaden Kerstin, Blennow Margareta, Linde Annika, Uhnoo Ingrid
Kikhosta en risk för spädbarn – Sjukdomen cirkulerar bland ungdomar och vuxna, som därmed smittar vidare. Läkartidningen 37/2013

Kategori Medicinens ABC/Yngre skribent
Vinnare:
Gjesdal Grunde, Ekelund Ulf
ABC om akut hjärtsvikt på akuten. Läkartidningen 48/2012

Nominerade var också:
Andernord Daniel, Samuelsson Kristian, Karlsson Jon
ABC om axelsmärta. Läkartidningen 6/2013

Rahm Christoffer, Flyckt Lena
ABC om Akut psykos. Läkartidningen 17–18/2013

Övriga kategorier
Vinnare:
Lindberg Anders
Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt. Trots vaccinkritik är anslutningen till barnvaccinationsprogrammet unikt hög. Läkartidningen 16/2013

Nominerade var också:
Järhult Bengt
Operation Opeuropa – för kvalitetssäkring i transnationell musikvård. Läkartidningen 48/2012

Lycke Erik
Svenska poliovaccinet – en framgångssaga. Läkartidningen 43–44/2013

Kategori Debatt
Vinnare:
Hulter Åsberg Kerstin
Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion. Läkartidningen 47/2012

Nominerade var också:
Falck Göran
Trots avsaknad av TWAR-utbrott – »Gunde Svan-effekten« består. Läkartidningen 34–35/2013

Heilig Markus
Beroende av medicinska opioider: – Nya nationella riktlinjer måste tillåta underhållsbehandling. Läkartidningen 43–44/2013