I år får samtliga kommuner och landsting i Sverige ta del av de statliga prestationspengarna får äldrevård. Det beslöt regeringen i mitten av december. Förra året var det omkring en tredjedel av pengarna som inte betalades ut, eftersom ett antal kommuner och landsting inte hade lyckats uppfylla kraven; se Stimulansmedel till äldrevården fryser inne.

Stimulanspengarna ingår i regeringens satsning på de »mest sjuka äldre« (se LT nr 45/2013). I år fördelades 915 miljoner kronor. Det landsting som fick mest pengar per invånare var Gävleborg, medan de kommuner som fick mest var Söderhamn, Lekeberg och Laxå.