Mannen sökte in till läkarprogrammet vårterminen 2013 och blev kallad till intervju på KI. Enligt mannen inleddes intervjun med en kommentar om hans ålder. Mannen fick också frågor om hur han såg på det faktum att han skulle vara 52 år i slutet av läkarutbildningen och 60 år som färdig specialist. Slutbedömningen blev en 4:a på en sjugradig skala – och en reservplats till utbildningen. När mannen ringde upp för att få feedback fick han höra att man var tveksam till om han skulle klara av det höga tempot på grund av sin ålder. På en direkt fråga om han skulle ha fått ett högre skattningsbetyg om han varit 10–15 år yngre blev svaret, enligt mannen, »förmodligen«. Han anmälde KI till Överklagandenämnden för högskolan, som ansåg att han blivit åldersdiskriminerad. I och med nämndens beslut fick mannen en ny chans och kallades åter till intervjuer på KI under maj 2013, men fick inte heller denna gång någon plats.

I sin anmälan till DO skriver 46-åringen att han vill att ärendet ska tas upp för att han i första hand ska få en plats på läkarutbildningen, i andra hand skadestånd.  Men DO tänker alltså inte driva ärendet.
– Vi har inte möjlighet att utreda alla ärenden som kommer in. Eftersom en annan aktör har tagit hand om frågan och mannen har fått en ny prövning har vi valt att inte starta en utredning. Men han kan förstås driva det vidare till domstol själv, säger Andreas Lindholm, jurist på DO.