Enligt den senaste punktprevalensmätningen som gjordes i oktober 2013 är andelen vårdrelaterade infektioner 8,7 procent – vilket är den lägsta nivån sedan 2008. Elva sjukhus (med över hundra undersökta patienter) redovisar under 6 procents vårdrelaterade infektioner och ytterligare tolv ligger under 7 procent. Det verkar inte spela någon roll var sjukhusen ligger eller hur stora de är, enligt Sveriges Kommuner och landsting som ansvarar för de nationella mätningarna. Bland sjukhusen som redovisar lägst andel infektioner finns akutsjukhus, små sjukhus, stora sjukhus samt geriatriska sjukhus.

När det gäller regionsjukhusen har dock andelen vårdrelaterade infektioner ökat något (från 10,5 procent till 11,1 procent) jämfört med våren 2013. Karolinska universitetssjukhuset har högst andel, 13,4 procent. De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är blåskatarr, lunginflammation och infektioner i hud- och mjukdelar.

Landstingen och kommunerna har också blivit duktigare på att följa obligatoriska hygienrutiner och klädregler. För alla landsting är följsamheten 73,5, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med den förra mätningen som gjordes i våras. Skillnaderna mellan landstingen är däremot stora; resultaten varierar mellan 57,5 procent och 90,5 procent.

Vanligaste slarvet är att inte sprita händerna före kontakt med patienten. Men 84,4 procent av personalen desinficerar händerna och SKL konstaterar att allt fler gör det – även om utvecklingen är långsam.