Domen föll i Marseille på tisdagsförmiddagen. PIPs grundare och chef, Jean-Claude Mas, dömdes till fyra års fängelse och böter på cirka 675 000 kronor. Samtidigt dömdes fyra av hans närmaste medarbetare till kortare fängelsestraff och böter.

Skandalen började rullas upp 2010, när en inspektion av PIP:s fabrik i södra Frankrike avslöjade oegentligheter vid tillverkningen. Det handlade framför allt om att medicinskt silikon bytts ut mot billigare industrisilikon i många av de tillverkade implantaten.

PIP-implantaten användes i en lång rad länder, och under de år oegentligheterna pågick beräknas över 300 000 kvinnor ha fått sådana inopererade. I Frankrike och några andra länder uppmanade myndigheterna tidigt kvinnor med PIP-implantat att låta operera bort dem i förebyggande syfte.

Andra länder, däribland Sverige, har avvaktat. Men i juni i år ändrade Läkemedelsverket och Socialstyrelsen sin rekommendation. Nu är huvudregeln även i Sverige att PIP-implantaten ska opereras bort i förebyggande syfte (se LT nr 25-26 2013). Orsaken är att man funnit att dessa går sönder lättare än andra implantat, och att en del av dem innehåller ett vävnadsirriterande ämne.

I Sverige har PIP-implantaten enbart använts vid kosmetisk kirurgi. Operationerna har gjorts vid 12 kliniker, och sammanlagt omfattas drygt 4 000 kvinnor.

Målsägande vid processen i Marseille var drygt 7 000 kvinnor, vilket innebär att detta är ett av de största rättsfallen någonsin i Frankrike som gäller en hälsofråga. Jean-Claude Mas advokat har meddelat att han kommer att överklaga domen.