»Vi är ganska sparsamma när det gäller att starta kommittéer, men det här har värkt fram«. Håkan Billig från SLS om beslutet att skapa en kommitté för global hälsa. Foto: Göran Segeholm

Klimatförändringarna är en realitet och människans påverkan på klimatet är tydlig. Så sammanfattade Gunilla Svensson, professor i klimatologi vid Stockholms universitet och chef för Bohlincentret, den senaste rapporten från FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) som kom i år.

– Det börjar bli bråttom med åtgärder, säger hon till skaran som samlats på seminariet som Läkare för miljön arrangerade under rubriken »Klimatkris! Behöver doktorn bry sig?«.

Enligt Håkan Billig, ordförande för Forskningsdelegationen på SLS, behöver de det. Därför har föreningen bestämt sig för att starta en kommitté för global hälsa, som sjösätts i januari.

– I april hade vi ett stort internationellt möte om global hälsa. Vi vill inte bara föra upp frågorna rent generellt, utan även visa på läkarfunktionens del i detta.

På Läkarförbundet finns inte samma glöd för klimatfrågan, erkänner ordföranden Marie Wedin. Hon säger att engagemanget från förbundets sida fick sig en törn efter Köpenhamnsmötet 2009.

– Men vi har diskuterat att ta upp frågan igen. Jag är egentligen här för att efterlysa idéer om hur vi kan göra det.

En kvinna i publiken påpekade att åldern bland åhörarna i salen var hög och att det är viktigt att de unga läkarna nås av informationen. En annan tyckte att Läkarförbundet borde ta upp klimatfrågan på den kommande AT-läkarstämman.

– Vi har absolut jättebra kanaler för att nå ut med information. Men vi måste ha något att säga som folk kan lyssna på, svarade Marie Wedin.