Ett fullsatt seminarium om rapporten »Varför kan inte doktorn komma?«. Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare, tyckte att mycket i programmet var bra, men varnade för att fokusera för mycket på läkarbemanningen. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Rapporten »Varför kan inte doktorn komma?« innehåller ett sexpunktsprogram för en ökad läkarnärvaro i vården av äldre (se ruta).

Ett förslag som fick ett ganska svalt mottagande var att inrätta en äldrevårdsöverläkare i landstingen som ska kvalitetsgranska systemet.

– Det är bara en kock till i en dålig soppa, tyckte Anne Ekdahl från Svensk geriatrisk förening.

Mer positiv var man till att skifta fokus från »mest sjuka äldre«, ett begrepp som utgår från vilka insatser man har, till »sköra äldre« (från engelska »frail elderly«), som handlar mer om livssituationen generellt och hur utsatt man är.

– Det är en stor utmaning att identifiera dessa patienter, men klarar vi det kan vi vara proaktiva, menade Anne Ekdahl.

För att säkerställa mer läkarnärvaro i vården av äldre vill Läkarförbundet att det i alla vårdval ska ingå ett specifikt och tydligt uppdrag beträffande de sköra äldres sjukvård. Uppdraget ska vara detsamma i alla landsting och kan regleras i hälso- och sjukvårdslagen eller i lagen om valfrihetssystem.

Mats Ericsson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och regionråd i Halland, var dock lite tveksam till att reglera vårdvalet för mycket i detalj, och framhöll att man i Hallands vårdval har ett brett uppdrag.

– Jag tror på professionens förmåga att bedöma vad som behöver göras.

När det gäller läkarbemanningen förklarade Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, att man vill se ett nationellt initiativ för att säkerställa full bemanning i primärvården.

– Strategiska bemanningsplaner i enskilda landsting har inte fungerat.

Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare, tyckte att mycket i programmet var bra, men varnade för att fokusera för mycket på läkarbemanningen.

– Det är ett bekymmer, men det är också ett bekymmer om det bekymret tar över allt annat. Vi har aldrig haft så många läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster osv som vi har nu. Vi behöver agera utifrån ett annat sätt att se på vården. Det finns goda exempel på hur man använder andras kompetenser på ett annat sätt. Läkare behöver inte nödvändigtvis ta fram underlaget även om läkare tar beslutet om läkemedelsbehandlingen.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm anslog en hoppfull ton, och lyfte fram att det hänt mycket när det gäller de äldres läkemedelsanvändning sedan regeringens satsning på de mest sjuka äldre drog igång.

– Det som man tror är trögt kan förändras om man sätter fokus på det.

Sexpunktsprogram för en ökad läkarmedverkan i vården av äldre

  • Inrätta nya former för anpassad äldresjukvård
  • Ta fram en modell för bedömning av skörhet
  • Inrätta en funktion med en äldrevårdsöverläkare
  • Säkerställ mer läkarnärvaro i de sköra äldres läkarvård
  • Läkarbemanningen i primärvården
  • De sköra äldres sjukvård behöver utredas närmare