Målet var 2 000 besökare. Det nåddes, om än med liten marginal. Tidigare år har bara antal besök räknats. De senaste åren har stämman haft runt 6 000 besök, men eftersom en person har kunnat stå för flera besök är det svårt att jämföra med årets resultat.

 – Vi nådde vårt första delmål och det blev lite bättre än vi trodde, säger Svenska Läkaresällskapets vd Filippa Nyberg.

Bokslutet är inte klart, men enligt Nyberg blir det sannolikt en förlust.

– Det här är absolut ingen vinstaffär. Vi kommer att få stötta upp med en öronmärkt utbildningspott. Det har vi gjort tidigare också.

I år firade Medicinska riksstämman sitt 70-årsjubileum. Stämman, där Läkarförbundet för första gången var en huvudpartner, hade fått ny kostym: antalet dagar krymptes från tre till två, antalet programpunkter skars ner till hälften och hela stämman flyttade från Älvsjö till Stockholm Waterfront i centrala Stockholm.

 – Vi kom till en helt ny plats och har nu möjlighet att bygga nytt och modernt inför framtiden. Det känns väldigt roligt. Och så var det ett fantastiskt program, säger Nyberg.

Bland höjdpunkterna lyfter hon särskilt fram Harry Burns invigningstal och debatten om New public management. Stämmans generalsekreterare Catarina Almqvist Malmros nämner också Harry Burns tal som en personlig favorit bland de 150 punkterna. En annan tycker hon var debatten om klinisk forskning.

– Vi har fått otroligt mycket positiv feedback för det vetenskapliga programmet. Att vi gjort tydligt specialitetsövergripande programpunkter har varit populärt. Det tror jag var ett väldigt bra grepp, säger hon om årets stämma.

Ett uttalat mål var att locka läkarstudenter och AT- och ST-läkare. Därför skräddarsyddes flera av programpunkterna för dem, och studenter behövde bara betala en dryg hundralapp i inträde.

SLS har ännu inte några exakta siffror över hur många studenter som kom, men enligt Filippa Nyberg hade vissa nappat.

– På fredagen vet jag att det kom många studenter. Men vi kommer att diskutera vidare hur vi i ökad omfattning kan nå AT- och ST-läkare och hjälpa dem att få ledigt för att gå på mötet i framtiden.

Hon är nöjd med Stockholm Waterfront som möteslokal och har fått många positiva kommentarer från besökarna om det centrala läget och de moderna lokalerna. Men det har också funnits irritation över en del »logistiska barnsjukdomar«. En del salar bokades om, eftersom publiken blev större eller mindre än förväntat, men informationen nådde inte fram till alla i tid.

 – Vi kan bli mycket bättre på att nyttja salarna och skylta så att besökarna hittar rätt. 

Nästa års medicinska riksstämma är redan preliminärt bokad till 4–5 december på Stockholm Waterfront och planeringen inför den har dragit igång. Då hoppas Filippa Nyberg och Catarina Almqvist Malmros locka ännu fler besökare.

– Vår förhoppning inför nästa år är att fler chefer ser fortbildningsvärdet och beviljar fler läkare att delta. Vi nöjer oss inte med detta utan vill nå ut till ännu fler, säger Nyberg.