– Jag är stolt och tycker att det är kul att det uppmärksammas. Det här är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, säger Anders Lindberg, vars artikel belönas i klassen »Övriga kategorier«.

Anders Lindberg har varit smittskyddsläkare i Halland och även arbetat med smittskydds- och vaccinationsfrågor för Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Som pensionär har han fortsatt att medverka i utbildningsdagar om vaccinaton för personal inom barn- och skolhälsovården.

Hur man bör bemöta människor som är misstänksamma mot vaccinationer är en punkt han brukar ta upp.

– Det finns en risk att vi som är medicinskt utbildade betraktar människor som säger nej till vacciner som korkade och fast i fördomar. Det finns en liten del ideologiska motståndare som har föreställningen att det är nyttigt att bli sjuk, och dem når vi inte med information. Men de allra flesta vill bara sina barns bästa, säger Anders Lindberg.

Det viktiga är att man bemöter dessa föräldrar med respekt, säger han, och berättar om ett tillfälle när han blev kallad till ett möte på en vårdcentral i Halland i ett område där det hade uppstått en lokal opinion mot MPR-vaccinet.

– En pappa var väldigt misstänksam och tyckte att hans 1,5-åriga dotter var för liten för att vaccineras. Jag sa att jag förstod hur han resonerade, även om det inte fanns något medicinskt stöd för det. Och så frågade jag om det skulle kännas bättre om vi väntade ett halvår. Då tystnade han ett tag, och sedan sa han att det kanske var lika bra att göra det nu.

Anders Lindberg varnar också för att utgå från att den höga anslutningen i Sverige till barnvaccinationsprogrammet, 97–98 procent, motsvarar ett obetingat förtroende.

– Jag tror att många föräldrar låter vaccinera sina barn med en viss oro. Det kan räcka med några negativa rubriker för att anslutningen ska gå ned.

Varför uppstår då misstro mot vaccination? En förklaring som Anders Lindberg lyfter fram i artikeln är att vaccinationer kan bli offer för sin egen framgång. Ju ovanligare den ursprungliga sjukdomen blir – ju mer den trängs tillbaka i det allmänna medvetandet – desto svårare får vi att acceptera risker kopplade till själva vaccinet.

– I dag undrar många »stelkramp, difteri och polio, vad är det?« Då kan jag förstå att man känner sig tveksam.

 

Samtliga vinnare

Kommentar: Robert Hahn: Natriumklorid är en olämplig infusions­vätska. LT nr 46/2012

Originalstudie/Fallbeskrivning: Abbas Chabok, Kenneth Smedh: Ingen nytta av antibiotika vid akut okomplicerad divertikulit. LT nr 17–18/2013

Översikt: Eva Serlachius, Ulrika Thulin, Gerhard Andersson, Sarah Vigerland, Tord Ivarsson: Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få. LT nr 43–44/2012

Medicinens ABC/Yngre skribent: Grunde Gjesdal, Ulf Ekelund: ABC om akut hjärtsvikt på akuten. LT nr 48/2012

Debatt: Kerstin Hulter Åsberg: Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion. LT nr 47/2012

Övriga: Anders Lindberg: Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt. LT nr 16/2013

Läs även:
De skrev »Årets artikel« 2013