Under 2013 gick Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut i graven. De två myndigheternas uppgifter  samlas under den nya Folkhälsomyndigheten med säte i Stockholm och Östersund. Dessutom övertar myndigheten större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan. Johan Carlson, tidigare generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, blir chef över myndigheten. Han tror att det är en fördel att allt nu samlas under samma tak.

– Många länder har den här samlade funktionen och rent praktiskt är det ganska mycket enklare.

På kort sikt blir det ingen större skillnad för läkarkåren. På lång sikt kan – och bör – en förändring dock märkas, enligt Carlson som själv är infektionsläkare i grunden.

– Min förhoppning är att den nya myndigheten ska bli en mer kraftfull aktör, gå in och debattera och lyfta upp hälsofrågorna på agendan.

Han vill få hälso- och sjukvården att ta ett större ansvar för människors levnadsvanor, särskilt när det gäller kost och motion.

– Överviktsproblematiken är ett reellt problem som påverkar sjukdomsutfallet. Den enskilda läkaren har naturligtvis fullt upp med sina patienter, men hälso- och sjukvården som system borde komma in mer på banan.

Vid årsskiftet byter även det statliga bolaget Apotekens Service skepnad och blir myndighet. eHälsomyndigheten får sin bas i Stockholm och Torsten Håkansta blir generaldirektör. Apotekens Service bildades 2008 i samband med omregleringen av apoteks­marknaden med affärs­idén att vara »ett nationellt informationsnav och en oberoende länk mellan hälso- och sjukvårdens alla aktörer«. Nu avvecklas bolaget och eHälsomyndigheten tar över dess uppgifter.

– Steg ett blir att föra över verksamheten, säger kommunikationschefen Eva Reimers.

För läkare blir förändringen liten.

– Skillnaden blir egentligen mest att man får en annan samarbetspart när det gäller e-recept, läkemedelsförteckningen och förskrivarprofilerna som många läkare använder i dag, säger Eva Reimers.

Myndigheten ska, liksom Apotekens Service gjort, sammanställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstati­stik. Den ska även fungera som en nationell samordnare för IT-, drift- och infrastrukturfrågor. Under året ska myndigheten själv komma med förslag på hur samordningen ska ske.