I vår kommer Socialstyrelsen med föreskrifter om hur man ska förebygga och behandla undernäring. De ska gälla både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten och hemtjänsten.

– Det är första gången Socialstyrelsen gör föreskrifter på detta område, säger Torsten Mossberg, som är f d medicinalråd vid Socialstyrelsen och har deltagit i arbetet. Föreskrifterna kommer att innebära att såväl vårdgivare som socialtjänst blir ansvariga för att fastställa rutiner för att upptäcka, förebygga och behandla undernäring.

Torsten Mossberg deltog i ett symposium på Medicinska riksstämman på torsdagen, med den talande titeln »Ska patienten svälta i väntan på diagnos?« Behovet av att prioritera nutrition högre illustrerades av två fallbeskrivningar. Båda handlade om äldre, multisjuka patienter, som undersöktes och behandlades för en rad olika sjukdomar, samtidigt som deras dramatiska viktminskning inte uppmärksammades tillräckligt.

Gunnar Akner, professor i geriatrik vid Örebro universitet, ställde frågan varför vi ska behöva ha den typen av problem år 2013. En del av lösningen kan vara att strukturera ordinationerna av nutrition, på samma sätt som vi strukturerar ordinationen av läkemedel, ansåg han.