Under torsdagen presenterade OECD en rapport, som beställts av den svenska regeringen, där svensk äldrevård och hälso- och sjukvård satts i ett internationellt perspektiv. Sverige förtjänar sitt rykte som en av de bästa i världen, enligt utredaren Francesca Colombo från OECD.

– Sverige har ett väldigt bra system och är en förebild som andra tittar på,  sa hon.

Hon berömde bland annat Sverige för sin transparens: att landsting och vårdenheter öppet måste visa sina resultat blir ett incitament för att förbättra vården. De som befinner sig i botten kommer att vilja lyfta sig, enligt Francesca Colombo.

Men det finns även brister. Bemötandet av patienter med komplexa vårdbehov måste till exempel bli bättre enligt OECD. Endast en av sex strokedrabbade patienter har haft kontakt med en läkare efter att de blivit utskrivna och knappt hälften av diabetespatienterna får sitt blodtryck regelbundet kontrollerat. Patienter skrivs även ut alldeles för snabbt. Personer som haft en hjärtattack vårdas till exempel mindre än fem dagar på sjukhus. Ansvariga myndigheter måste se till att det fria vårdvalet inte går ut över patienterna som har de mest komplexa vårdbehoven, enligt OECD.

I rapporten konstateras även att Sverige har en hög andel äldre jämfört med de andra OECD-länderna, 5,2 procent av svenskarna är över 80 år. Snittet bland OECD-länderna är 4,2 procent. Sverige lägger även mer pengar och arbetskraft på de äldre och har den högsta andelen vårdanställda per invånare över 65 år.

En åldrande befolkning med en ökande andel kroniska sjukdomar kommer att ställa höga krav på sjukvården, varnar OECD som tycker att samarbetet mellan olika aktörer inom vården måste bli bättre. Organisationen föreslår även att tydliga nationella kvalitetsmål formuleras för att säkerställa att vården når en hög standard.