Parallellt med att Socialstyrelsen arbetar med att stöpa om den nu gällande ST-strukturen håller det som brukar kallas »gamla ST« på att fasas ut, dvs den struktur som gällde innan ordningen med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter infördes 2006.

Den 31 december är sista datumet att söka specialistbevis enligt föreskrifterna SOSFS 1996:26 och 1996:27. För att kunna söka specialistbevis enligt gamla ST ska man ha blivit legitimerad före den 1 juli 2006.

Efter årsskiftet blir det enbart möjligt att söka bevis enligt SOSFS 2008:17. 1 januari 2015 är planen att den nya strukturen med en gemensam kunskapsbas för näraliggande specialiteter ska börja gälla. Även denna gång kommer det under en övergångsperiod att vara möjligt att bli specialist enligt två olika regelverk.

Vad gäller nomenklaturfrågan har Socialstyrelsen inte beslutat om det som i dag benämns »nya ST« i framtiden ska döpas om till »gamla ST«, eller om den kommande ST-strukturen ska kallas »ännu nyare ST«.