IT-systemen inom hälso- och sjukvården har varit en återkommande fråga på Medicinska riksstämman. I år lyftes frågan åter upp på agendan. »Går IT-lösningarna, professionen och patienterna åt samma håll?« Så avslutades förra årets seminarium. Svaret då blev ett »Nej, inte ännu – men det kan bli så om myndigheter och huvudmän samverkar«.
En hel del har hänt sedan dess, konstaterar Göran Petersson, verksamhetsledare för eHälsoinstitutet, och räknar upp några av de viktigaste händelserna: Patientmaktsutredningen, att patienterna i Uppsala numera kan läsa sina journaler, att nya eHälsomyndigheten är på gång, att AT-läkare lär sig om läkemedel via Socialstyrelsens internetbaserade utbildningssystem, att Socialstyrelsen har skapat ett e-hälsoråd och att Läkemedelsverket har kommit med föreskrifter för nationella medicinska informationssystem.

Samtidigt lär ingen ha undgått att det finns stora problem. Kritiken har varit både utbredd och skarp.

– Det har varit en negativ debatt. IT-frågor väcker mycket känslor men det finns ingen väg tillbaka, utan bara en väg framåt. Och där krävs en uthållighet och långsiktighet som vi måste odla tillsammans, säger Lena Furman, statssekreterare på Socialdepartementet. Hon passade även på att avslöja att Socialdepartementet just nu håller på att starta en e-hälsokommitté för att sätta ytterligare fokus på frågan.

Johan Assarsson – som hade dubbla roller i sammanhanget som utredaren bakom Patientmaktsutredningen och chef för CeHis och Inera– kom i sin tur med en rejäl dos självkritik:

– Lösningarna har utvecklats för mycket vid sidan av vården, inte tillsammans med vården.

När han sammanfattade de sju åren som gått sedan den nationella planen kom, var det en ganska mörk bild som tonade fram.

– NPÖ är sjösatt men det är bara ett hundratal som använder det per dag. Och Pascal-införandet blev en katastrof.

Brister som till stor del är ett resultat av att systemen inte förankrats ordentligt och utgått från vad läkarna och sjuksköterskorna som ska använda dem har för behov, enligt Assarsson.

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish MedTech, efterlyste i sin tur en standardisering.

– Samverkan är grunden. Vi måste se samma bild, prata samma språk. Små system måste sättas ihop till en fungerande helhet.