Utredningen om läkarutbildningen (SOU 2013:15) går inte ut på remiss »i detta skede«. Det skriver Utbildningsdepartementet i ett mail till utredningens experter och sakkunniga, och bekräftar därmed uttalandet av statssekreterare Peter Honeth i Läkartidningen nr 48/2013. I meddelandet skriver departementet att man arbetar för att ta fram ett uppdrag för att ytterligare utreda de ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag.

Emma Spak, ordförande för Sylf, Sveriges yngre läkares förening:

– Tragiskt. Det här borde ha handlagts mycket snabbare. Utredningen innehåller mycket bra, och det är många som har förberett sig för att arbeta med frågorna. Nu kommer vi ju ingenstans.

Hur länge man får vänta är okänt. »Det får ta den tid det behöver, säger Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet i (Läkartidningen nr 48/2013).

– Det känns märkligt att de behöver tillsätta ytterligare en utredning. Min upplevelse är att de ekonomiska konsekvenserna har belysts i utredningen. Och även om det uppkommer större utgifter på kort sikt för en förlängd grundutbildning så är det kostnader som samhället bör hämta hem senare genom att läkarna kommer ut snabbare i verksamhet.

– Synd att intressenterna inte får tillfälle att tycka till. Just nu finns en utbredd vilja att få ta sig an en förändring av läkarutbildningen, säger Emma Spak.