Vad behövs för en positiv utveckling av läkarrollen? Det var huvudfrågan vid Läkarförbundets seminarium »Uppdrag läkare«. Buden var flera:

– Mer involvering av alla medarbetare och ta till vara patienters egen kraft.

Det är enligt Eva Pilsäter Faxner, utvecklingsdirektör i Stockholms läns landsting, vad som behövs för att utveckla läkarrollen åt rätt håll.

– Läkare ska leda vården, och det säger jag inte bara eftersom jag har läkarexamen, utan för att det är bäst för patienten, sa Anders Berntsson, vice vd för Prima Barn- och vuxenpsykiatri AB.

Han påpekade också hur viktigt han tycker att det är att läkare i ledande ställning också har patientkontakter.

– Då får man ett förtroende från hela organisationen.

Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund manade till engagemang från läkarna för att till exempel hitta nya mått för kvalitet, ett steg bort från»pinnstatistik«.

– Den kan gälla att vi ska göra x antal höftproteser. Men att få patienterna nöjda på andra sätt har inget värde, det ger inga pinnar. Det som ska belönas borde ju istället vara vår kunskap om vilka som behöver och vilka som inte behöver opereras, sa Marie Wedin.

Hon fick medhåll av Märit Halmin, ST-läkare vid Danderyds sjukhus och en av initiativtagarna till Läkaruppropet

– Det pågår en enorm detaljstyrning av vården, en styrning som inte kommer från professionen. Det skapar frustration i stället för engagemang.

Detta skulle också kunna förklara varför så få yngre läkare vill bli chefer i sjukvården.

– Man ser det som att man blir gisslan; en representant för något man inte kan stå för, sa Märit Halmin.

Hon kallade situationen för en »mismatch« mellan professionens ideal och möjligheten att utöva dem.

– Fragmentiseringen förhindrar ett empatiskt förhållningssätt. Det är ett hån att skicka folk på kurs i holistiskt synsätt eftersom det inte går att använda sig av det i verkligheten.

Både Marie Wedin och Märit Halmin påpekade vikten av att läkarna engagerar sig för professionens utveckling och utvecklingen av sjukvården.

– Vi som profession måste ta initiativet, vi måste vara drivande och lägga grunden till nya beslut, sa Märit Halmin, som flera gånger poängterade att problemen och svårigheterna i vården måste ses som systemfel.

– Fragmentiserar vi alla olika problem så blir de oss övermäktiga. Systemet går att förändra. Men ingen kommer att bjuda in oss i beslutsprocessen utan vi måste själva kräva att få vara med!