De får var sin bokcheck på 500 kronor.

Läkartidningen gratulerar!

Här är de rätta svaren (i fetstil):

1. År 1953 publicerades en studie i Lancet som undersökte sjukdomsrisk och mortalitet hos personal på dubbeldäckarbussar i London. Vad visade studien?

1. Att chaufförer på dubbeldäckare blev överfallna dubbelt så ofta som
konduktörer 

x. Att konduktörer hade mindre än hälften så stor risk för hjärtinfarkt/död
i hjärtinfarkt än chaufförer

2. Att risken för lungcancer var dubbelt så stor hos chaufförer än hos konduktörer

 

2. Vilket graviditetsrelaterat sjukdomstillstånd förknippas med denna bild?

1. Placenta previa

x. Mola hydatidosa

2. HELLP-syndrom

 

3. Vem tillskrivs detta citat ”Ibland är en cigarr bara en cigarr”?

1. Aaron Beck

x. Sigmund Freud

2. Carl-Gustav Jung

 

4. Vilket av följande citat kan du omöjligt skriva på Twitter? 

1. Idag gick solen ned

x. Imorgon kommer jag att operera en fraktur på ett fyllo

2. Klinikens kaffebryggare har gått sönder och INGEN har kommit för att laga den på HELA dagen. Vår verksamhet kommer att avstanna pga#koffeinbrist
 

5. Läkaren på bilden föddes 1914 i Cobble Hill, British Columbia och lever än
i dag. Hon fick medalj av president John F Kennedy för sina medicinska
insatser. Varför?

1. Hon verkade för en liberaliserad abortlagstiftning i den amerikanska senaten

x. Hon stoppade godkännandet av talidomid för den amerikanska marknaden

2. Hon var den första kvinnliga Nobelpristagaren i medicin eller fysiologi

 

6. Vilken känd skådespelare kan associeras till fenytoinets farmakokinetik?

1. Nick Nolte

x. Hugh Grant
2. Gösta Ekman 

 

7. Detta instrument konstruerades av Biegelow och tillverkades hos Stille vid mitten av 1800-talet. Vad användes det till?

1. Spolning av purulent etmoidit

x. Utspolning av smältning i tuberkulös osteit

2. Evakuering av småfragment efter krossning av blåssten
 

8. När grundades Läkartidningen?
1. 1894
x. 1904
2. 1914

 

9. På vilken sida i veckans nummer av Läkartidningen hittar du en originalstudie om venös trombos hos kvinnor?

1. Sidan 2227
x. Sidan 2233
2. Sidan 2254

 

10. En studie som presenterades i Läkartidningen 2011 (Ludvigsson J. Finns det några snälla läkare här? 2011;108:2706-07) undersökte om pepparkakor gör vårdpersonal snällare. Vad kom författaren fram till?

1. Pepparkakor är goda

x. Pepparkakor gör vårdpersonal snällare
2. Hjärtformade pepparkakor gör folk snällare