De fem medarbetarna fördes bort från ett av organisationens hus i norra Syrien. En av dem är svensk. De andra kommer från Belgien, Danmark, Peru och Schweiz. Samtliga arbetade vid ett av Läkare utan gränsers sjukhus. Vilken yrkeskategori som de tillhör vill organisationen inte avslöja. 

»Vi vill poängtera att det i detta läge är mycket viktigt med diskretion, för vår personals säkerhet och med hänsyn till de anhöriga. Vår främsta prioritet är nu att arbeta för en snabb lösning på situationen. Därför kan vi i nuläget inte ge någon ytterligare information om händelsen eller om de bortförda«, skriver de i ett pressmeddelande.

Ett kristeam har startats. Läkare utan gränser skriver även att de har kontakt med den bortförda personalens anhöriga och »alla relevanta aktörer«. 

Organisationen driver sex sjukhus och fyra vårdcentraler i norra Syrien och har även ett program som stöttar 27 sjukhus och 56 vårdmottagningar i det krigshärjade landet. Dessutom hjälper de hundratusentals syriska flyktingar som tagit sig till Turkiet, Libanon eller Jordanien.

Sedan kriget startade för snart tre år sedan har Läkare utan gränser gång på gång påpekat att alla stridande parter måste respektera sjukvården som en fredad zon och inte låta sjukvårdspersonal bli måltavlor för hot och attacker.