Tre uppstartsmöten är planerade i Göteborg, Malmö och Stockholm i februari och mars. Intresset har varit relativt stort enligt Peter Wursé, som är ombudsman på Läkarförbundet.

– Vi har tillräckligt många anmälda för att mötena i Göteborg och Stockholm ska bli av. Men i Malmö har det varit lite trögare.

Beslutet om att bilda en förening för industrianställda läkare fattades av Läkarförbundets fullmäktige 2012 (LT  23/2012). Anledningen är att läkare som arbetar inom läkemedels- och medicinteknisk industri inte har någon naturlig plats i förbundet i dag.

– Samtidigt har vi fler och fler medlemmar som går in i den världen. Det här är ett sätt att få in dem och driva deras frågor. I dag har vi ofta ett perspektiv som är mer sjukvårdsinriktat, säger Peter Wursé.

På uppstartsmötena kommer Läkarförbundet att berätta om föreningen, diskutera aktuella fortbildnings-, läkemedels- och IT-frågor samt vilka frågor som den nya föreningen ska driva.

Mötesdatum

Göteborg den 18 februari, klockan 17.30-19.30. 
Plats: Göteborgs läkarförening, Lennart Torstenssonsgatan 7.

Malmö den 3 mars, klockan 17.30-19.30.
 Plats: Malmö sjukhus, Jan Walderströmsgatan 34.

Stockholm den 6 mars, klockan 17.30-19.30.
 Plats: Läkarförbundets klubbvåning, Villagatan 5.

Åtta yrkesföreningar

Industriläkarnas förening blir Läkarförbundets åttonde yrkesförening. Sedan tidigare finns Sjukhusläkarna, Svenska distriktsläkarföreningen, Svenska företagsläkarföreningen, Svenska militärläkarföreningen, Svenska privatläkarföreningen, Sveriges läkarförbunds chefsförening och Sveriges yngre läkares förening.