För första gången presenteras riktlinjer särskilt framtagna för företagshälsovården. Det är Svenska företagsläkarföreningen, Sveriges företagshälsor samt forskare vid Karolinska institutet som tagit fram riktlinjer för ländryggsbesvär.

Riktlinjerna bygger på att det finns ett samband mellan ryggbesvär och arbetsmiljöfaktorer och på att det genom att involvera arbetsgivaren tidigt och vidta åtgärder på arbetsplatsen finns goda förutsättningar för att åtgärda ryggbesvär.