Tidningen Dagens Samhälle har räknat ut hur mycket de olika landstingen och regionerna tjänat på statens olika prestationsbaserade ersättningar inom vårdområdet: sjukskrivningsmiljarden, kömiljarden, rehabiliteringsgarantin, patientsäkerhetssatsningen, psykiatrisatsningen samt satsningen på de mest sjuka äldre.

Mest i kronor och ören har Stockholm kvitterat ut, 2,9 miljarder. Minst har Gotland tjänat, 154 miljoner. Utslaget per invånare blir dock situationen helt omvänd: Gotland har tjänat mest av alla, 2 694 kronor per invånare, medan Stockholm tjänat minst, bara 1 367 kr per invånare.

Den första satsningen som sjösattes var sjukskrivningsmiljarden, 2006. Totalt har staten betalat ut 16,7 miljarder kronor i stimulansmedel under perioden 2007–2013, enligt Dagens Samhälles sammanställning.

Myndigheten Vårdanalys pekade nyligen i en rapport på riskerna med satsningarna, som att de tränger undan annat arbete och att de leder till ineffektivt resursutnyttjande (se artikel i LT).