Läkare utan gränser skriver i ett pressmeddelande att de genom sin nya policy vill »uppmuntra en så bred publik som möjligt« att använda sig av kliniska data och forskningsdata som organisationen har samlat in när den utvärderat medicinska humanitära insatser.

– Det här är särskilt viktigt för de befolkningsgrupper där uppgifterna har sitt ursprung. En stor del av dessa medicinska data kommer från grupper som är försummade eller isolerade på grund av konflikter eller geografiska omständigheter.  Genom att ge andra experter tillgång till våra data hoppas vi kunna stimulera till förbättringar av medicinsk och humanitär praxis som vi själva kanske inte har kapacitet eller resurser till, säger Leslie Shanks som ingår i arbetsgruppen som utvecklat policyn.

I första hand kommer det att handla om uppgifter från organisationens arbete med att behandla tuberkulos, sömnsjuka och HIV. Tillgången till material kommer dock att regleras för att skydda utsatta befolkningsgrupper.

Läkare utan gränser vill inspirera andra humanitära organisationer att dela medicinska data.

– Jag hoppas att detta initiativ kommer att stimulera till vidare eftertanke och uppmuntra ansvarsfull och högkvalitativ datadelning- och analys, med målet att förbättra för befolkningar i nöd, säger Leslie Shanks.

Organisationen har flera tidigare positiva erfarenheter av att dela med sig av medicinsk data, som de beskriver närmare i artikeln »Data Sharing in a Humanitarian Organization: The Experience of Médecins Sans Frontières« i PLOS Medicine.