2013 sökte 13 landsting pengar ur regeringens satsning för utveckling av nya vårdvalssystem (se LT 21/2013). Av dessa sökte sju för att ta fram nya vårdval inom specialistvården, medan övriga ville utveckla vårdval inom andra områden, exempelvis rehabilitering, eller samverka kring utformningen av ersättningsmodeller.

Regeringens vårdvalssamordnare, Roger Molin, trodde för ett år sedan på ett ökat intresse i år när det skulle finnas mer erfarenheter att gå på.

– Den optimismen var i så fall inte befogad. Det är precis samma gäng som fortsätter som man gjort hittills, och det är inte heller stora steg framåt man tar, utan det är väldigt eftertänksamt och långsamt, säger Roger Molin efter att ansökningstiden för att ta del av 2014 års pott löpt ut.

Det är alltså exakt samma 13 landsting som nu ansökt om att få dela på de 80 miljoner kronor som ska fördelas i år. Jämtland, som inte sökte pengar för nya vårdval i fjol utan bara för att jobba med ersättningssystem, har i år ansökt om medel för att utveckla vårdval inom hörselvård och rehabilitering. De övriga avser att fortsätta det arbete som man sökte medel för i fjol.

Precis som tidigare menar Roger Molin att det bland annat är svårigheterna att hitta bra ersättningsystem som bromsar.

– Men till det ska nog också läggas svårigheten att få vårdvalssystem i specialistvården att fungera ihop med den specialiserade vården vid sjukhusen, att få ett bra samspel forskningsmässigt, utbildningsmässigt och jourmässigt. Det är nog lika tungt som ersättningsfrågan.

Själv verkar Roger Molin dock inte så bekymrad över att det dröjer.

– Landstingen måste naturligtvis vara helt säkra på att patienter har mycket att vinna på ett vårdval innan man sätter det i sjön, och är man inte trygg i det system man utformat ska man inte heller införa det.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat har även Läkarförbundet fått pengar ur vårdvalssatsningen. Det handlar för 2014 om drygt 2 miljoner för att kartlägga ST i privat vård, ordna idékonferenser om specialistvårdval samt lyfta fram positiva erfarenheter från verksamheter som drivs i vårdval.

FAKTA

Regeringen har avsatt 360 miljoner för utveckling av vårdvalssystem under åren 2012–2014. Pengarna hoppas man bland annat ska bidra till ett frivilligt införande av vårdval inom specialistvården, efter att planerna på ett obligatorium skrotats.