I Sverige är anestesi och intensivvård en gemensam specialitet, och så är också vården uppbyggd i dag vid Skånes universitetssjukhus, SUS. Det finns en gemensam klinik för intensivvård och anestesi/operation vid SUS i Lund, och en vid SUS i Malmö.

Nu vill sjukhusledningen dela dessa kliniker, så att intensivvård skiljs från anestesi/operation. Men läkarna på klinikerna säger nej till förslaget, berättar Malin Rundgren, biträdande överläkare och klinikombud vid intensivvård och anestesi i Lund:

– Vi som är berörda har tagit ställning. Både i Lund och i Malmö är en kompakt majoritet av läkarna emot att splittra klinikerna. Och vi har stöd från en stor del av den övriga personalen.

– Anestesi och intensivvård har mycket gemensamt. Vi använder liknande teknologier och läkemedel och bedömer patienter på liknande sätt. Därför har vi mycket nytta och utbyte av varann, om vi som nu får ha ett nära samarbete.

– En gemensam klinik gör det också lättare att klara bemanningen och hjälpas åt med jourer. Att dela kliniken är en dyrare lösning, men inte bättre.

Sjukhusledningen motiverar sitt förslag med att man vill förbättra flödet från akutmottagningen. Läkarföreningarna vill istället komma åt det problemet med att man skapar fler så kallade intermediärvårdplatser, som i vårdnivå och personalkrav ligger mellan intensivvårdsplatser och vanliga vårdplatser. Ett mindre antal sådana platser har man nu beslutat införa.

Vid SUS i Malmö har man erfarenhet av att splittra anestesi och intensivvård. Dessa verksamheter var skilda åt i flera år, innan man på våren 2012 beslöt att slå ihop kliniken igen. Ett av problemen var att IVA ensamt är en så liten verksamhet att det är svårt att klara läkarbemanningen. Det säger Lill Bergenzaun, specialistläkare och klinikombud vid intensivvård och anestesi i Malmö.

– Vi införde treskift på IVA men lyckades bara besätta omkring hälften av platserna, säger hon. Det var hög arbetsbelastning, och vi tappade kompetens genom att många läkare slutade efter ett par år.

Sjukhusledningens förslag har ännu inte varit uppe i central samverkan, men väntas komma upp snart. Lill Bergenzaun hoppas att det fortfarande finns möjligheter att påverka:

– Jag hoppas att arbetsgivaren tar ett steg tillbaka och funderar en gång till. Det är risk att förändringen misslyckas, om den drivs igenom mot gräsrötternas vilja.