Studenten ska ha stört undervisningen genom att skriva »olämpliga och i vissa fall nedsättande kommentarer« på mikrobloggen Twitter. Enligt beslutet från Umeå universitet har inläggen handlat om lärare och kurskamrater, som uppger att de blivit störda och känt sig hämmade.

Enligt universitetets bedömning ska störningen ha utförts i samband med undervisningen och ryms därför inom ramen för vad som kan föranleda disciplinär åtgärd enligt högskoleförordningen.