I slutet av 2010 slog läkarföreningens skyddsombud larm om den höga arbetsbelastningen på läkarna vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad. Efter en inspektion i mars 2012 hotade Arbetsmiljöverket med ett vite på 750 000 kronor om inte arbetsmiljön för läkarna blev bättre.

Vid en uppföljning i september 2013 konstaterade Arbetsmiljöverket att mycket hade gjorts för att förbättra situationen. För de läkare som arbetar bakjour var läget dock lika ansträngt som tidigare. Eftersom problemen inte åtgärdats i sin helhet vill Arbetsmiljöverket nu att förvaltningsrätten dömer ut ett så kallat jämkat vite på 75 000 kronor.