Beslutet att ställa upp för omval var enkelt att fatta, enligt Marie Wedin.

– Jag känner mig inte riktigt färdig och tror att jag har en hel del kvar att ge och då faller det sig naturligt att fortsätta två år till.

Hon valdes till ordförande 2010 i hård konkurrens med Heidi Stensmyren. Wedin, som var valberedningens förslag, fick 75 röster och Stensmyren 66 röster (Läkartidningen nr 50/2010).

När Wedin blev omvald 2012 var dramatiken betydligt mindre. Då fanns det inga andra kandidater till posten (Läkartidningen nr 23/2012).

I dag är Heidi Stensmyren vice ordförande och ordförande i Stockholms läkarförening. Hon säger att hon inte har några planer på att kandidera till ordförandeposten i år.

– Nej, det har jag inte alls tänkt mig. 2010 var det ett helt annat läge eftersom ordföranden avgick. Nu är Marie ordförande och jag trivs alldeles utmärkt som vice ordförande.

Valet till ordförande de kommande två åren kommer att göras på årets fullmäktigemöte den 15-16 maj. Delföreningarna har nu möjlighet att lämna in nomineringar till valberedningen. Förutom ordförande, ska även andre vice ordförande, fem ledamöter i Centralstyrelsen samt ordförande och två ledamöter i Ersättningskommittén väljas. Samtliga väljs för två år. Nya revisorer ska också väljas. Nomineringarna ska vara inne senast den 17 mars 2014.