Forskare från Kina rapporterar i tidskriften The Lancet om en 73-årig kvinna som insjuknade med feber och svår lunginflammation, några dagar efter att hon besökt en fågelmarknad. Hon lades in på sjukhus, men trots behandling avled hon efter en vecka.

I kvinnans luftvägar fann forskarna stora mängder av H10N8, ett fågelinfluensavirus som såvitt känt inte tidigare smittat människor. Kvinnan led också av andra sjukdomar, så det är inte säkert att enbart fågelinfluensan orsakade hennes död.

I januari har kinesiska myndigheter rapporterat att ytterligare en person har insjuknat i svår lunginflammation, orsakad av samma H10N8-virus. Den personen överlevde.

De två fall man nu hittat behöver inte vara de första, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten:

– Nya fågelinfluensavirus uppstår, och då och då sprider de sig till människor. Man har bara inte upptäckt det. Men i dag har Kina stora problem med spridningen av fågelinfluensan H7N9. Då tittar man extra noga och hittar även de här andra fallen.

Anders Wallensten tycker att det nya H10N8-viruset verkar vara ganska likt H7N9. Det orsakar inte så mycket symtom hos fåglar – vilket gör det svårare att upptäcka – och det har vissa gener som gör att det kan smitta människor.

Den största farhågan är om ett fågelinfluensavirus kan mutera så att det kan spridas mellan människor. När det gäller fågelinfluensan H7N9 tror man inte att detta har inträffat ännu, men däremot misstänker man att begränsad smitta mellan människor kan ha inträffat vid några få tillfällen.

De två fallen av H10N8-smitta i Kina kommer sannolikt att leda till att man letar noggrannare efter detta virus, säger Anders Wallensten.

– Men det stora problemet för närvarande är den tidigare kända fågelinfluensan, H7N9, säger han. Sedan smittan upptäcktes i mars 2013 har omkring 300 fall rapporterats.