I den friande domen ansåg Solna tingsrätt att det var klarlagt att tiopental hade administrerats vid två tillfällen den 12 september utan att det hade noterats i journalen. Dessutom ansåg domstolen att det inte kunde uteslutas att flickan fick tiopental i samband med en shuntoperation den 11 september, samt i samband med en MR-undersökning den 19 september 2008, dagen innan hon dog.

»Vi har kontrollerat detta och kan bekräfta uppgiften« skrev en av de dåvarande chef­läkarna för Karolinska universitetssjukhuset Stefan Engqvist i ett brev till narkos­läkaren daterat den 24 januari 2012 (se bl a LT nr 14/2012).

Senare skrev chefen för Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB), Barbro Fridén, i ett yttrande till Socialstyrelsen: 

Så snart domslut fallit och domstolen konstaterat att »Det får anses vara klarlagt att barnet fått tiopental vid två tillfällen den 12 september« och »trots avsaknad av dokumentation – inte uteslutas att barnet getts tiopental vid flera tillfällen före den 20 september 2008« genomförde chefläkare Stefan Engqvist en utredning och kontaktade de tre läkare som kunde ha gett tiopental.

Stefan Engqvist säger att kontrollen handlade om att de episoder som tingsrätten talade om mycket riktigt var situationer då man brukar ge »någon form av sömnmedel«.

 I ett brev till Barbro Fridén från februari 2012 skrev han att han låtit chefen för AnOpIVA vid ALB gå igenom journalerna. Han skrev också att kontakt hade tagits med två av de berörda läkarna, men att de inte kunnat komma ihåg vad som hänt.  Till Läkartidningen säger Stefan Engqvist att han själv aldrig kontaktade de aktuella läkarna i sin utredning.

En av de aktuella läkarna (se artikeln intill) säger till Läkartidningen att det är både beklagligt och anmärkningsvärt att chefläkaren respektive divisionschefen gör dessa uttalanden utan att först kontrollera uppgiften med de berörda:

– Detta har därmed i stället starkt bidragit till att alla spekulationer som framfördes under rättegången nu uppfattas som sanning.

Men Stefan Engqvist me­nar att han och hans efterträdare Ann-Britt Bolin inte ville oroa de tre läkarna när ändå ingen åtgärd skulle vidtagits, även om det skulle ha kommit fram att någon av läkarna varit försumlig vad gäller dokumentationen.

Nuvarande chefläkaren Ann-Britt Bolin skriver i ett mejl till Läkartidningen att bristande journalföring inte är ett fel av sådan art som skulle ha motiverat disciplinära eller arbetsrättsliga åtgärder. Hon skriver att »I enlighet med patientsäkerhetslagens intentioner borde ytterligare åtgärder från vår sida inriktas på ökad säkerhet och förebyggande åtgärder, snarare än på att klarlägga vilka enskilda individer som eventuellt brustit i dokumentation.«

– Vår utredning var snarare en bedömning där vi kom fram till det här förhållningssättet, säger Stefan Engqvist och fortsätter:

– Hela situationen var så stirrig på sjukhuset så att varje kontakt som var kopplad till den här saken gjorde människor väldigt, väldigt olyckliga och oroliga. Vi ville inte röra mer i detta än vad som redan var upprört eftersom vi ändå inte tänkte göra något åt det.

Att Barbro Fridén ändå skrev i sitt yttrande att Stefan Engqvist hade haft kontakt med läkarna menar han måste bygga på ett missförstånd. 

Barbro Fridén skriver i ett mejl till Läkartidningen att en förklaring kanske kan vara att Stefan Engqvist endast kunde kontakta dem som fortfarande arbetade på sjukhuset.

Men enligt Stefan Engqvist tog han personligen alltså inte kontakt med någon av de tre läkarna, och ingen av dem kontaktade heller honom.

Den friade narkosläkaren hänvisar till sin advokat Björn Hurtig för kommentar. Han är inte förvånad.

– Den kontakt och det stöd som fanns för [narkosläkaren] var extremt minimalt, och det är hon som har lidit skada av det här. Det var samma sak där, de tog inte kontakt och de hade ingen uppföljande verksamhet. Min åsikt är att sjukhuset skötte det här extremt dåligt, säger Björn Hurtig.

Barbro Fridén svarar inte på Läkartidningens fråga om hon anser att chefläkaren borde haft kontakt med läkarna i en sådan utredning och inte heller på om hon själv hade kontakt med de berörda läkarna.

Stefan Engqvist tycker det är svårt att svara på frågan om han borde ha tagit kontakt med de aktuella läkarna i sin utredning.

– Man gör så gott man kan i den situation man befinner sig i. Och det här var inte lätt. Allting som handlade om den här olyckliga händelsen var en stor sak för sjukhuset. Vi gjorde den här bedömningen och nöjde oss med det.

Inför sjukhusets yttrande till Socialstyrelsen hösten 2012 tog den aktuella specialistläkaren själv kontakt med chefläkaren Ann-Britt Bolin. De två andra aktuella läkarna har inte haft kontakt med Ann-Britt Bolin.

Läs även: 

Astrid Lindgren-fallet: »Jag har känt mig utpekad som skyldig till att ha givit läkemedel som jag inte har gett«

Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlingssida!