DLF påpekar i ett pressmeddelande att Sveriges Television under de senaste dagarna har granskat den omfattande läkarbristen inom den svenska primärvården. Föreningen hävdar att det behövs ca 1 500 specialistläkare för att uppnå riksdagens nationella mål om en allmänläkare per 1 500 invånare. 

Kravet på fler allmänläkare är känt sedan länge. Vad är nytt nu?

– Vi vill visa vad vi tycker, bli delaktiga i debatten och starta diskussioner utifrån de analyser och kunskaper som finns inom området. Visa hur professionen själva tänker sig att man kan förändra den kroniska situationen med allmänläkarbrist som har varit i tjugo år, säger DLF:s ordförande Ove Andersson som är frustrerad över att så lite har gjorts för att lösa bristen på specialister i allmänmedicin.

– Politikerna har pratat om att bygga en starkare primärvård i 20 år, men inte ett dugg har förändrats.

Ove Andersson skyller det i första hand på sjukvårdens organisation. När ansvaret är uppdelat på 21 landsting, finns det ingen som tar ansvar för helheten.

– Det måste bli ett nationellt ansvar. Ska man skapa en förändring är det nödvändigt. Enskilda landsting klarar inte det själva.

Har ni i DLF gjort tillräckligt för att se till att en förändring sker?

– Ja, vi har aktivt verkat för att vi nu har en norm för hur många vi bör vara för att uppfylla de mål som borde utgöra grunden för en väl fungerande primärvård. 

I Socialstyrelsen senaste statistik över tillgången på specialistläkare har antalet specialister i allmänmedicin ökat från 48 per 100 000 invånare år 2009, till 63 per 100 000 år 2011. Men prognosen pekar fortsatt på en stor efterfrågan.

– Dessutom väljer ungefär en tredjedel av dem som hämtar ut specialistbevis att arbeta utanför primärvården. Därför måste det överutbildas, säger Ove Andersson. 

DLF framhåller sex så kallade grundläggande mål för att skapa en fungerande primärvård. Dessa är i korthet följande:

  1. Ett mer konkret arbete för att nå målet om en allmänläkare per 1 500 invånare.
  2. Krav på att det utvecklas en nationell planeringsfunktion för bemanningen.
  3. Det behövs en utökning av antalet tjänster för läkare under specialiseringstjänstgöring (ST) i allmänmedicin.
  4. Maximera läkares tid med sina patienter genom att minska administrationen.
  5. Det behövs en fortsatt utveckling mot större mångfald av vårdgivare.
  6. Alla specialister i allmänmedicin i primärvården behöver garantier om kontinuerlig fortbildning.

Läs även: