Vilka regler som ska gälla för e-cigaretter var en av de stora stridsfrågorna när EU:s nya tobaksdirektiv arbetades fram. EU-kommissionen ville bara tillåta att e-cigaretter saluförs på apotek som rökavvänjningsmedel, vilket även de flesta regeringarna ville.

Men EU-parlamentet öppnade, efter en stark lobbykampanj från tobaksindustrin, vid sin session i oktober för att e-cigaretterna ska kunna säljas fritt.

I december enades regeringarna och parlamentet om en kompromiss som innebär att e-cigaretter med nikotinkoncentration under 20 mg/ml får säljas på öppna marknaden. Fortfarande blir det dock möjligt för enskilda medlemsstater att begränsa försäljningen till apotek.

När det gäller påfyllningsbara e-cigaretter tillåter direktivet enskilda medlemsstater att förbjuda sådana om det finns starka hälsoskäl. Om minst tre stater beslutar om ett sådant förbud kan EU-kommissionen utsträcka förbudet till att täcka hela EU.

De restriktioner som gäller för marknadsföring av tobaksprodukter ska också gälla för e-cigaretter.


Läs även Kommentar:
E-cigaretter är ett dåligt alternativ till att sluta röka